fbpx
15/10/2014

På möte med ungdomsorganisationer från Egypten och Jordanien

Publicerat av: , kommentarer
Hala-i-jordaninen_2014

Hala Mohammed på LSU:s ordförandeutbyte i Jordanien 2014.

I slutet av förra veckan deltog Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsordförande Hala Mohammed i ett ordförandeutbyte arrangerat av LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, och LSU:s egyptiska samarbetspartner, Egyptian Youth Federation. I Amman i Jordanien, träffade hon svenska, egyptiska och jordanska kollegor för att diskutera ungt ledarskap.

Vad pratade ni om?

— Vi pratade mycket om ledarskap, om ungas förutsättningar för organisering och vilka utmaningar vi ställs inför i vårt ledarskap. Jag lyfte frågor som hur kan vi arbeta för att nå ut till våra medlemmar och hur får vi egentligen en platt organisation? Det är intressant att möte unga från andra regioner som har andra utmaningar än de vi har i Sverige.

Vad hade ni gemensamt?

— Gemensamma nämnare för alla som var med var utmaningar inom finansiering, det kunde alla relatera till. Och så vi pratade vi mycket om stress och hur man kan hantera en stor arbetsbörda. Där hade vi också mycket gemensamt.

Fanns det några skillnader finns mellan organisationerna från de olika länderna?

— Organisationsstrukturen var väldigt annorlunda bland de vi träffade på utbytet. I Jordanien till exempel är många av organisationerna kopplade till kungahuset. Sen är det olika utmaningar som organisationerna ställs inför. Ett exempel är arbetet med flyktingmottagande som blev tydligt när vi mötte en ungdomsorganisation i Jordanien. Här i Sverige jobbar vi i Röda Korsets Ungdomsförbund mycket med social verksamhet för ensamkommande. Men i Jordanien, där det kan vara för farligt att skicka frivilliga till flyktinglägren vid gränsen, där handlar om att se till att det finns mat till flyktingarna. Där är det mer de basala behoven som gäller.

Vad tar du med dig från mötet?

— Det var sjukt spännade och jag lärde mig mycket om den politiska situationen i Egypten och vilka utmaningar de står inför där. De politiska förutsättningarna för att organisera sig ser helt annorlunda ut.