fbpx
10/05/2010

Röda Korset fortsätter med en arbetande styrelseordförande

Publicerat av: , kommentarer

Rådslaget som Svenska Röda Korset har genomfört under våren visar ett tydligt resultat att man vill fortsätta med en arbetande ordförande.

En majoritet av de lokala kretsar som har tagit ställning för något alternativ har förordat detta. Valberedningen har mot bakgrund av rådslaget rekommenderat att arvodet fram till nästa riksstämma ska motsvara vad som utgår till en riksdagsledamot, vilket innebär en sänkning med ungefär 20 procent till 55 000 kronor i månaden.

Efter kritik mot ordförandes arvode valde Röda Korsets centralstyrelse att ta den kritiska debatten på allvar och beslutade i början av februari att rådfråga föreningens medlemmar genom ett rådlag. Resultatet av den demokratiska processen i arvodesfrågan presenteras idag, vid ett extra Regionalt Forum i Stockholm, där alla ledamöter i Röda Korsets regionråd möts.

Totalt har 884 lokala kretsar besvarat rådslaget vilka representerar 87 procent av föreningens medlemmar. I vissa kretsar har styrelsen besvarat enkäten medan andra har haft medlemsmöten som diskuterat och beslutat.

– Det är mycket glädjande att så många kretsar har valt att engagera sig i rådslaget. Nu är den här frågan diskuterad och bättre förankrad i rödakors-Sverige än någonsin tidigare, säger Stig Andersson ordförande i valberedningen.

Knappt en sjättedel av kretsarna har avstått från att förorda något av alternativen. De har bland annat hänvisat till Riksstämmans beslut 2008 eller ansett sig sakna kompetens att bedöma frågan.

Valberedningen har efter Riksstämman 2008 noga diskuterat frågan om ordförandens uppdrag och arvode och kommit fram till att Svenska Röda Korset bör fortsätta att ledas av en ordförande, som har detta uppdrag som sin huvudsakliga sysselsättning.

– Vi tycker att det är en poäng att knyta ordförandens arvode till en jämförbar post utanför Svenska Röda Korset och tolkar rådslaget att denna idé fått ett starkt stöd. Den rekommendation som vi nu har gjort till Bengt Westerberg gäller fram till Riksstämman 2011. Stämman har då att besluta om vilket uppdrag och arvode som ska gälla därefter, säger Stig Andersson.

Ordförandens arvode uppgår enligt Riksstämmans beslut 2008 till 68 500 kronor per månad. Bengt Westerbergs åtagande innebär att det arvode han tar ut sänks till 55000 kronor per månad från och med den 1 mars 2010.

– Som jag har utlovat inför rådslaget kommer jag att följa valberedningens rekommendation på grundval av rådslaget. Min arbetsinsats kommer inte att påverkas av detta, säger Bengt Westerberg ordförande i Svenska Röda Korset.

Två nya styrelseledamöter presenterades under dagens extra Regionala Forum som ersätter de två ledamöter som lämnat sina uppdrag på grund av tidsbrist.

Elisabet Perttu bor i Pajala och har bakom sig ett långt engagemang i Röda Korset. Hon arbetar som rektor och är även aktiv inom idrottsrörelsen.

Bo Hermansson arbetar med internationell finansiering och är bosatt i Nyköping. Han har stor erfarenhet av ideella organisationer och föreningar och är sedan tio år tillbaka ordförande i Nyköpingskretsen.