fbpx
14/07/2010

Röda Korsets Ungdomsförbund i skolan

Publicerat av: , kommentarer

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbunds sida för lärare

Är du lärare och vill att dina elever ska få närmare insikter i hur svårt det är att fly från sitt hemland och komma till något helt nytt? Gör mänskliga rättigheter till något som kan kännas och upplevas! Röda Korsets Ungdomsförbund håller workshops grundade på upplevelsebaserade metoder för skolelever. Rollspelet ”På flykt” är framtaget för att beröra, skapa diskussion och väcka tankar kring hur det kan vara att tvingas lämna sitt hemland.

”Det här var mycket bättre än att kolla på en film”

Det genomgående syftet med På Flykt är att ge deltagarna en konkret upplevelse av några av de situationer en flykting ställs inför, att ge deltagarna möjligheten till en inblick i hur det kan vara att fly. Spelet är också tänkt som en utgångspunkt för vidare arbete med och intresse för frågor kopplade till ämnet. Under spelet sätts deltagarnas egna reaktioner och känslor i centrum och utifrån det föds en motivation som leder till en mer aktiv och nyanserad syn på den information deltagarna möter i medierna och på andra ställen i samhället.

Besöket tar ca. 2 timmar. Vi behöver minst 20 min i klassrummen innan klassen anländer för att kunna förbereda oss. Besöket är kostnadsfritt.

Intresserad?

Ladda hem vår pdf med mer information här: Lärarinfo, eller maila direkt till info@rkuf.se om du har bokningsförfrågningar eller andra frågor. Uppge vad det gäller och vilken stad det avser så hamnar mailet hos rätt person!