fbpx
17/03/2010

Strategi 2020: ”Göra mer, göra det bättre och nå längre”

Publicerat av: , kommentarer

”Att göra mer, göra det bättre och nå längre” – det är vad Rödakors-och rödahalvmånefederationen enats om med den nya strategi 2020 som tagits.

Vid den sjuttonde Generalförsamlingen i Nairobi i november 2009 antog den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen en ny gemensam strategi för de närmaste tio åren, kallad Strategi 2020.

Strategin uttrycker hur alla vi nationella föreningarna tillsammans med Rödakors- och rödahalvmånefederationen ska kunna möta de utmaningar som mänskligheten står inför under de kommande tio åren. Rödakors-och Rödahalvmånerörelsens mål med Strategi 2020 är att göra mer, göra det bättre och nå längre.

Strategin finns nu både på engelska, översatt till svenska och även i en sammanfattning som du kan läsa här:
Strategi 2010 på svenska – sammanfattning
Strategi 2020 på svenska – full version
Stragegi 2020 på engelska