fbpx
26/03/2010

Tjejgruppsutbyte Malawi/Liberia i Stockholm!

Publicerat av: , kommentarer

En kväll i mars träffade Karin Christensen och Ida O`Shea, tjejgruppsledare från Stockholm, Agnes Dahne, samordnare för Röda Korsets och Ungdomsförbundets tjejgrupper i Liberia och Malawi. Agnes stöttar och utvärderar tjejgrupperna och har bland annat intervjuat ledare, lärare samt Röda Korset i de båda länderna.

I Liberia och Malawi skiljer sig tjejgrupperna lite från dem i Sverige, berättar Agnes. Tjejerna träffas i ”school clubs” på skolan och både ledare och deltagare är ofta i 15-16 år. I Liberia däremot, som haft fjorton år av inbördeskrig, kan det vara stor åldersskillnad. Deltagarna är mellan 12-24 år, men befinner sig på samma kunskapsnivå, eftersom kriget gjort att många ungdomar inte kunnat gå klart skolan ännu. I varje tjejgrupp finns två ledare samt en lärare från skolan. I Malawi, där det nästan helt saknas kvinnliga lärare, utbildades t.ex. på en skola den kvinnliga sekreteraren till tjejgruppsledare! Det förekommer även att manliga lärare stöttar tjejgrupperna.

Karin och Ida, som båda är i startgroparna med tjejgrupper bl.a. i Husby, frågade bland annat Agnes ”Hur får vi de tysta tjejerna i gruppen att prata, och de pratiga att uttrycka vad de verkligen tänker?

– I Malawi var tjejerna först jättetysta och gjorde allt som jag sa, men det kan berott på att engelska inte är deras första språk, berättade Agnes. Men gruppen kände sig helt bekväm med att spela teater och rollspel. I Liberia gjorde tjejerna en teater om hur kvinnor ofta trakasseras sexuellt av arbetsgivare och TV kom och filmade föreställningen!

En utvärdering i Liberia och Malawi visade att tjejgrupperna ville ha mer kunskap om sex, och Agnes, som arbetat som sexualupplysare, såg till att snack om sex fick mer plats. I ett land som Liberia, där hälften av kvinnorna våldtogs under kriget, finns ett stort behov att prata om tjejers sexualitet. Kunskap om sex och starkare självkänsla förhindrar också HIV/AIDS. Även i Sverige finns behov av att prata mer om sex i tjejgrupperna, och Agnes kunde ge flera bra tips.

Det var kul att höra hur det funkar praktiskt med tjejgrupperna i Liberia och Malawi, tyckte Karin. – Nu har vi fått mer kunskap och när Agnes kommer tillbaka igen har vi börjat med våra tjejgrupper, och kan ha mer utbyte av varandra! tillade Ida.