fbpx
28/04/2011

Var med och påverka hur vi värvar!

Publicerat av: , kommentarer

Under 2011 kommer vi att jobba för att bli fler i organisationen. Vi vill arbeta in betydelsen av medlemskapet och vad det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar.

Därför vill vi hitta fler sätt berätta om medlemskapets betydelse och värde – både för att få medlemmar att stanna kvar och för att peppa medlemmar och frivilliga att själva värva fler medlemmar. Vi söker nu en referensgrupp av frivilliga som kommer att fungera som bollplank och bidra med kreativa idéer. Deltagarna i referensgruppen kommer att delta i telefonmöten vid åtminstone fyra tillfällen, i mitten av maj, aug och sep, samt ett avslutningsmöte i oktober.

Du som känner att detta är något för dig, hör av dig till emmy.sundqvist.anrell@redcross.se senast den 10 maj.