fbpx
Samling i aulan på Gustav Bildersskolan
03/12/2012

Vi ordnade temadag om tolerans i Sollefteå

Publicerat av: , kommentarer

I mitten av oktober var vi tillsammans med FN-förbundet och elever vid programmet för internationell kris- och konflikthantering med och arrangerade den traditionella temadagen för första-års eleverna på gymnasieskolan Gudlav Bilderskolan i Sollefteå. Temat för året var tolerans.

Dagen började med en föreläsare från Ungdom mot rasism, som heter Hanna Wallensten och behandlade ämnen som rasism, normer och jämställdhet. Under resten av dagen gick eleverna, uppdelade i blandade grupper, runt på olika workshops som anpassats till temat och som syftade till att få eleverna att tänka efter. Dagen blev lyckad och deltagandet från eleverna var bra. Det uppskattades och förhoppningsvis har det lagt grunden för skolans fortsatta arbete mot rasism och främlingsfientlighet.

Workshops som hölls under dagen:

Judge me: Hur gör vi när vi träffar nya människor? Eleverna skall utifrån utseende och beteende döma några personer och gissa vad de heter, bor och tillskriva dem andra attribut utifrån egna fördomar.

Heta stolen: Vad är rätt och fel? Är det rätt att tillåta invandring i Sverige? – I Heta Stolen får man utifrån påståenden ta ställning till vad man anser är rätt och fel genom att resa sig och flytta till en annan stol i den ring där deltagarna är placerade. Detta följs av en diskussion efter varje påstående.
Världskartan: Hur ser världen ut? – Eleverna fick rita sin egen världskarta på workshopen. Därefter fick de se kartor från olika länder, och diskutera varför de ser olika ut och hur världsbilden påverkas beroende på vad som är i fokus.
På flykt: Hur är livet för en flykting? – Eleverna delas in i ”familjer” som tvingas fly enligt ett givet scenario. Utifrån hur de svarade på frågor och vilka ställningstagande de gör, går de vidare och stötte på olika problem. Allt i hopp om att komma till migrationsverket och få lämna sitt hemland, få asyl.
Livsviktigt: Vad är livsviktigt för dig? – I denna workshop fick eleverna välja ut 3 saker som de ansåg livsviktiga, för att sedan i grupp diskutera fram de viktigaste sakerna i livet – och VARFÖR.

 

Samling i aulan på Gustav Bildersskolan