fbpx
21/12/2016

Petter Forkstams samhällsengagemang tog fart en sommar i högstadiet.

Publicerat av: , kommentarer

Vi frågande Petter Forkstam om vad hans engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund har betytt för honom. ”Om inte Anna frågat mig den våren på högstadiet om jag vill bli en Malmgårdens polare hade jag troligen inte varit den ledare och politiker jag är idag.” säger Petter, som idag jobbar heltid som politiker i Miljöpartiet.

Under högstadiet undrade min vän Anna om jag ville vara ledare på Malmgårdens Polares sommarläger. Det var en av Ungdomsförbundets avdelningar i Skåne. Hela mitt politiska samhällsengagemang för mänskliga rättigheter började den sommaren. Tillsammans, ledare och deltagare med olika funktionsvariationer, skapade vi världens roligaste semester. Jag förstod då att alla människor inte har samma möjligheter och rättigheter i samhället. Det tände en gnista som fick mig att engagera mig mer och efter några år var jag vice förbundsordförande för Ungdomsförbundet.

Ett roligt minne från tiden i Ungdomsförbundet

Vår första utmaning när jag var nybliven vice förbundsordförande var att skapa ett tydligare fokus vad Röda Korsets Ungdomsförbund skulle göra och varför vi är Sveriges viktigaste ungdomsförbund. Vid den strategiworkshopen uppstod ”Bahares bollar” och ”Mickes blomma”, vilket blev styrelsens interna skämt under flera år. Mickes blomma var generalsekreterarens Mikael Sandgrens beskrivning av våra fyra verksamhetsområden med socialt ansvar som förenade alla i mitten. Bahares bollar var förbundsordförande Bahare Haghshenas organisationsskiss över Ungdomsförbundet.

Vad hände sen?

Jag bedrev lobbyarbete som ledande företrädare i förbund som RFSL och RFSU för sexuella rättigheter och var ordförande för Lunds universitets studentkårer för att slåss för studenternas krav på bättre utbildning och fler bostäder. Idag jobbar jag heltid med politik för Miljöpartiet som ordförande för Miljönämnden i Lund, Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne för en bättre miljö och 100% förnybar energi där miljön och klimatförändringarna tas på allvar.

Taggad med: ,