fbpx
20/02/2018

Röda Korsets Ungdomsförbunds yttrande över utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Publicerat av: , kommentarer

Röda Korsets Ungdomsförbund är positiva till att fler unga som behöver skydd får nya möjligheter att stanna men förslaget löser inte grundproblemet – den tillfälliga lagen som antogs i juni 2016 skapar otrygghet för de unga som berörs.

Under flera år har många ensamkommande barn och unga sökt skydd i Sverige. Tyvärr har många drabbats hårt av de långa handläggningstiderna på Migrationsverket, vilket gjort att barn hunnit fylla 18 år och räknas som vuxna innan deras asylansökan har behandlats. Det har gjort att deras möjligheter att få stanna i Sverige har minskat då andra regler gäller för den som är över 18 år.

Regeringen har nu lagt ett förslag som ska komplettera den tillfälliga lag med mer restriktiva regler för asylsökande som började gälla i juni 2016. Regeringens nya förslag går ut på att de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket, ska få möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

Röda Korsets Ungdomsförbund är positiva till att fler unga som behöver skydd får nya möjligheter att stanna men förslaget löser inte grundproblemet – den tillfälliga lagen som antogs i juni 2016 skapar otrygghet för de unga som berörs. Förslaget gäller fortfarande bara korta tillfälliga uppehållstillstånd. Det är inte tillräckligt för att skapa den trygghet som unga behöver. Uppehållstillstånden bör gälla för en längre tid och helst vara permanenta.

Vi vill också att de nya reglerna ska gälla alla unga som drabbats av långa handläggningstider, inte bara de som kom innan den 24 november 2015. Vi vill också att regeringen tar tag i att förbättra handläggningen av asylansökningarna. Problem i administrationen ska aldrig behöva drabba enskilda asylsökande så som nu har hänt.

Vi vill också lyfta att många unga asylsökande mår för dåligt för att klara av att studera. Det bör finnas likvärdiga möjligheter för dem att få stanna som inte är kopplade till studier.

Vi vill att den tillfälliga lagen rivs upp och permanenta uppehållstillstånd återinförs. Det ger den trygghet som behövs och ger också möjlighet för ensamkommande att återförenas med sin familj. Istället för att göra småändringar i den tillfälliga lagen så bör den rivas upp. Det vore ett första steg mot en mer human asylpolitik. Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?”

Läs hela remissvaret här