fbpx
01/01/2021

Strategi 2021-2023: Humanitet och medmänsklighet är inget man tror på – det är något man gör!

Publicerat av: , kommentarer

Vårt nyårslöfte är en trygg framtid för barn och unga.

Välkommen till framtidens RKUF!

På Riksårsmötet 2020 – Röda Korsets Ungdomsförbunds högst beslutande organ – röstades en ny treårig strategi fram. Strategin är vårt gemensamma riktmärke som visar vart vi vill som organisation. Strategin blir vår guide när vi fattar beslut och står inför olika vägval.

Vi i förbundsstyrelsen vill därför berätta lite mer om strategin och vad den innebär för Röda Korsets Ungdomsförbund.

 

Strategi 2021–2023 består av tre delar.

1. Den första delen ska läsas som en förklaring till varför Röda Korsets Ungdomsförbund behövs i Sverige, vad vi ser för utmaningar i vårt arbete och hur vi ser på vår omvärld.

Sverige är världens bästa land att växa upp i, men för 200 000 barn är det inte så – och därför behöver vi växla upp för att kunna möta dessa unga.

 

2. Den andra delen av strategin består av de mål vi vill möta de kommande tre åren. Där kan du läsa att vi vill:

  • Möta fler barn och unga i utsatthet
  • Markera mot makthavare
  • Mobilisera barn och unga i Sverige.

Vi ser att allt fler barn och unga hamnar i utsatthet och utanförskap. Vi ska kunna möta den utsattheten i vår roll som del av Röda kors- och Röda halvmånerörelsen – världens största humanitära skyddsnät. Vi vill möta fler barn och unga i utsatthet genom att se deras lokala behov. Vi ska skapa trygghet och sammanhang i vardagen där behoven är som störst. Vi ska bedriva ett aktivt, modigt och humanitärpolitiskt påverkansarbete med fokus på barn och unga i utsatthet. Vi ska stärka och förenkla det lokala och nationella påverkansarbetet.

 

3. Den tredje delen av strategin handlar om hur vi når våra mål − genom att vara en hållbar organisation.

Vi ska främja hållbart arbete och engagemang. Vi ska motverka stress och psykisk ohälsa så att alla ska må bra och stanna kvar inom RKUF. Vi ska sträva efter stabilitet och en god arbetsmiljö. Vi vill också utveckla våra partnersamarbeten och säkerställa långsiktig finansiering.

 

Läs Strategi 2021-2023 här

 

Vi tror att det här är de förflyttningar vi behöver göra för att vara en så bra organisation som möjligt. Och för att vi ska kunna göra allt detta behöver vi hjälpas åt, allihop! Det här är en resa som vi gör tillsammans – verksamheter, lokalföreningar, personal och förtroendevalda. Och det känns så hoppfullt och fint att vi tillsammans kan sprida så mycket kärlek och respekt. ❤️

Bilder på ledamöterna i förbundsstyrelsen