fbpx
06/04/2017

Unga asylsökande som kommer till ett nytt land ska byggas upp – inte brytas ner!

Publicerat av: , kommentarer

Medier har på senare tid rapporterat mycket om unga asylsökande som tagit eller planerar att ta självmord. Många mår dåligt och upplever otrygghet och oro. Kommer jag kunna stanna här längre än ett år? Kommer jag kunna skaffa mig nya vänner utan att förstå språket?

Forskaren och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi tog fram ett diagram efter att ha intervjuat immigranter om hur det var att komma som immigrant till Sverige. Det diagrammet visar de känslolägen som en person upplever när hen kommer till Sverige och det visar hur stöd och behandling kan vara avgörande för att personen ska kunna få tillbaka ett aktivt liv.

Hur mår en person som söker asyl i Sverige?
Den första tiden så upplever nyanlända oftast stora förhoppningar om ett fredligt och lugnt liv i det nya landet. Men allt eftersom så uppstår känslor av skuld och tvivel. Skuldkänslorna är oftast kopplat till att personen lämnat människor bakom sig, det kan till exempel vara vänner och familj. Många ifrågasätter sina möjligheter att klara av de krav som livet i det nya landet innebär. Kommer jag kunna gå samma årskurs som de i samma ålder? Kommer jag kunna skaffa mig nya vänner utan att förstå språket?

Migrationsprocessen innebär en påfrestning som ofta leder till känslan av främlingskap, längtan, saknad och rotlöshet. Ibland utvecklas ett stresstillstånd som kallas Migrationsrelaterad stress (MRS). Symptomen för MRS är exempelvis oro, nedstämdhet, ökad muskelspänning, trötthet, överkänslighet, irritation, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar/mardrömmar och rädsla. I det här tillståndet är det viktigt att personen får stöd i att hitta den styrka och de resurser som behövs för att de ska kunna ta sig vidare. Vissa fall däremot kräver hjälp både av personer i ens omgivning och att personen får ordentlig vård och behandling av specialister.

Tillfälliga uppehållstillstånd gör barn och unga otrygga. Barnkonventionen säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn och att ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Det är inte försent – riv lagen nu!

Vill du veta mer?
Svensk asylpolitik splittrar familjer
Konsekvenser av Sveriges asylpolitik
Riyadh Al-Baldawi; Migration och anpassning – den okända resan (2014)