fbpx
15/07/2019

Barn och unga på flykt – vad tycker ungdomspolitikerna?

Publicerat av: , kommentarer

Den ”tillfälliga” asyllagstiftningen som infördes 2016 förlängdes 18/6/2019 till år 2021. Redan vid införandet 2016 larmade vi om lagens allvarliga risker med att införa en av Europas hårdaste migrationslagar. Med facit i hand kan vi bekräfta att de humanitära konsekvenserna är mycket allvarliga. Familjer lever splittrade och unga ensamkommande mår mycket dåligt över en oviss framtid. Ungdomsförbundet anser att lagen inte borde ha förlängts, och att uppehållstillstånd för de som flyr krig ska vara permanenta för att barn ska få möjlighet att leva tillsammans med sina familjer.
 
En parlamentarisk utredning ska komma fram till hur lagstiftningen ska se ut efter 2021. Dessutom blir Barnkonventionen svensk lag nästa år 2020, vilket även det kommer att påverka migrationspolitiken. Det innebär bland annat att barn och unga måste rådfrågas i frågor som rör dem. Med ett tydligt fokus på barnrätt vände vi oss därför till riksdagspartiernas ungdomsförbund. Vi ville ge unga politiker möjlighet att bidra till samhällsdebatten ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
 
Panelsamtalet leddes av förbundsordförande Vera Carlbaum Wrennmark, och alla förutom Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och Ung vänster var representerade. Samtliga partier i panelen ansåg att barn har rätt att leva med sin familj, men inte att alla barn ska ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Moderata ungdomsförbundet, Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund och Grön ungdom ville alla se permanenta uppehållstillstånd som regel efter 2021 då den tillfälliga lagen går ut. Kristdemokratiska ungdomsförbundet och Ungsvenskarna ville däremot se permanenta uppehållstillstånd kopplade till kvotflyktingssytem.
 
Samtalet spelades in och går även att se i efterhand: