fbpx
16/09/2020

Utlåtande på förslaget till ny migrationslag

Publicerat av: , kommentarer

Förra året tillsattes den parlamentariska migrationskommittén. Syftet var att skapa en bred överenskommelse i riksdagen för en långsiktig, human, rättssäker och hållbar migrationspolitik. Nu, drygt ett år efteråt, har kommittén presenterat ett förslag som saknar riksdagsmajoritet, till följd av interna meningsskiljaktigheter. Förslaget är dock fortfarande vägledande i den kommande lagstiftningsprocessen.
 
Vid tillsättandet av kommittén tog vi initiativet att tillsätta en Barn- och ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes Förbund, Ung i Sverige och RFSL Ungdom. Tillsammans utgör vi en bred rörelse med över 15 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt oberoende, humanitärpolitiskt aktiva och till skillnad från politikerna i kommittén representerar vi många barn och unga med erfarenhet av flykt. Vi har granskat kommitténs utredning för att göra ett utlåtande.
 
För oss står det klart att förslagets främsta syfte är att kraftigt begränsa möjligheten för människor på flykt att söka asyl i Sverige. Det har prioriterats utan att ta hänsyn till barns behov och barns rättigheter. Migrationskommittén har glömt vad det centrala i en långsiktig och hållbar migrationspolitik är: att det handlar om människor.
 

”Migrationskommittén sviker barn på flykt” (Dagens Arena 16/9)
Läs vår debattartikel skriven med andra civilsamhällesaktörer

 
Läs hela barnkonsekvensanalysen här.