fbpx
09/07/2020

Låt unga ensamkommande stanna!

Publicerat av: , kommentarer


 
Under 2015 kom tiotusentals barn utan sina föräldrar för att söka internationellt skydd och en framtid i Sverige. Efter extremt långa handläggningstider hos Migrationsverket gav den nya s.k. gymnasielagen dessa ungdomar, som inte ansågs ha skyddsskäl, en möjlighet att få stanna i Sverige för att få gå ut gymnasiet. Framförallt gav gymnasielagen även en möjlighet till permanent uppehållstillstånd efter att tillståndet löpt ut och ungdomarna klart sin utbildning samt fått jobb. Detta har motiverat dessa ungdomar att plugga hårt och lära sig svenska snabbt för att sen inom sex månader kunna få en fast anställning. Allt detta under redan mycket svåra förhållanden – där organisationer så som Röda Korset vittnar om olika typer av exploatering och hemlöshet. Kraven är otroligt tuffa (lärare vittnar om att även många ungdomar med svenska som modersmål skulle kämpa för att klara dessa krav) och med en nu världsomspännande pandemi blir de i praktiken helt omöjliga att uppfylla. Tusentals unga vuxna med vänner, fritid och svensk gymnasieexamen kommer efter ett halvt decennium i Sverige att falla på målsnöret och återigen riskera att utvisas. Detta sker redan.
 
Röda Korsets Ungdomsförbund ser att vi behöver protestera högljutt mot hur Sverige hanterar de nu unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och som sedan fått stanna i Sverige på grund av gymnasielagen. De har under åren i Sverige försatts i ett vakuum där ovissheten om framtiden varit konstant närvarande. Extremt långa och komplicerade väntetider i handläggningsprocesserna på migrationsverket har bidragit till deras utsatthet. Vi anser att Sverige har misslyckats i hanteringen av dessa barn och unga och vårt misslyckande har skapat lidande och osäkerhet.
 
Röda Korsets Ungdomsförbund är med våra 10 000 medlemmar Sveriges största humanitära ungdomsorganisation och som en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är vi också en del av världens största humanitära skyddsnät. Vår främsta uppgift är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vår neutralitetsprincip gör det möjligt för oss att finnas för de som behöver när det behövs – oavsett vem det gäller.
 

 
Men neutralitet ska inte misstolkas som att vi inte kan ta ställning. Tvärtom, som en humanitär organisation var ändamål är att hindra mänskligt lidande hävdar vi att vi har ett större ansvar att påpeka och påtala orättvisor när vi ser dem – vi kompromissar inte med vår övertygelse om alla människors lika värde.
 
Politiker kan göra något. Riksdagen har möjlighet att sänka kraven. Det går att göra något. Alla riksdagspartier pratar om en humanitär och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Nu är det upp till bevis för politikerna att visa om de verkligen menade allvar med att ge dessa unga vuxna en verklig chans i Sverige. Att inte ändra kraven för permanent uppehållstillstånd i den pressade situation vi idag befinner oss i vore att återigen svika denna grupp av unga vuxna som nu levt i Sverige i fem långa år.
 
Det är vårt agerande mot människor i nöd som definierar vilka vi är. Det är hur vi behandlar de som är mest utsatta som berättar vilka vi är. Röda Korsets Ungdomsförbund kompromissar inte med vår övertygelse om alla människors lika värde och tycker att Sverige bör ge amnesti till de ungdomar som haft sitt hem i Sverige de senaste 5 åren.
 

Kärlek och respekt

Förbundsstyrelsen