fbpx
12/05/2020

Vi sviker inte barn och unga på flykt

Publicerat av: , kommentarer

”I spåren av Covid-19 hotas asylrätten i Europa. Det som nu pågår längs EU:s gränser är en katastrof. Läget är livshotande. Asylrätten förbises, situationen i lägren är under all kritik och det är barn och unga som drabbas värst. Viruset och dess kontrollåtgärder slår hårdast mot de som redan är de mest utsatta. Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten!”

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Tillsammans med tjugo andra ungdomsorganisationer ställer sig Röda Korsets Ungdomsförbund bakom följande krav:

  • ✓ Familjeåterförening för alla barn, oavsett skyddsgrund
  • ✓ Permanenta uppehållstillstånd för barn som huvudregel
  • ✓ Lagliga vägar för människor att ta sig till Sverige och Europa
  • ✓ Garanti att alla barns egna asylskäl tas i beaktande i asylprocessen

När den parlamentariska kommittén utreder den nya asyllagen måste de ta hänsyn till barn och ungas rättigheter och inte ge vika för främlingsfientliga krafter i samhället. Sverige måste stå bakom att vi skrivit under Flyktingkonventionen och Barnkonventionen när lagar utreds som påverkar barn och unga på flykt!

Vi kräver en human flyktingpolitik. Vi kräver att Barnkonventionen följs. Mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara!

Skriv under LSU:s upprop och visa att du inte sviker unga på flykt.

Skriv under uppropet här.