fbpx

vanlig-sida-hemsidaRegeringens asyllagstiftning som röstades igenom i juni 2016 går inte ihop med Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vill vi ha det så? Nej! Intro till asylrätt handlar om hur vi på Ungdomsförbundet tycker att det ska vara istället.

Vill du hjälpa oss att stå upp för mänskliga rättigheter? Bli medlem! Det är gratis.

Barn och unga ska ha rätt till att återförenas och leva med sina familjer. Med familj menar vi inte bara föräldrar och syskon under 18 år. Syskon över 18 år och andra vuxna släktingar kan vara precis lika viktiga för barnet som föräldrarna är.

Därför att:
Att få leva med sin familj är en grundläggande mänsklig rättighet som också lyfts fram i Barnkonventionen.
Människor på flykt ska inte hindras att komma till Sverige. Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet på en farlig flykt.
Att inte få leva med sin familj och inte veta vad som hänt dem gör att barn och unga mår jättedåligt. Då kan det vara svårt med skolan, att lära sig saker och utvecklas som andra.

Barn och unga som får asyl i Sverige ska få permanenta uppehållstillstånd*.

Därför att:
Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn och unga har rätt att känna sig trygga och kunna tro på framtiden. Det är extra viktigt för barn och unga som haft svåra upplevelser av krig och flykt.
Barn och unga behöver få leva med sin familj. Med tillfälliga uppehållstillstånd blir det svårt, eller omöjligt.

*Permanent uppehållstillstånd betyder att du får stanna i Sverige.
*Tillfälligt uppehållstillstånd betyder att du får stanna i Sverige, men din rätt att stanna prövas igen varje eller var tredje år. Om Migrationsverket bedömer att du inte behöver skydd längre, kan du behöva lämna landet. Trots att du går i skolan och har kompisar här.

Åldersutredningar av barn och unga ska vara rättssäkra* och ska ske med värdighet*

Därför att:
Det spelar stor roll i enskilda barn och ungas liv om de bedöms vara under eller över 18 år.
Asylsökande barn under 18 år har rätt till särskilt skydd och omsorg. De får bo på särskilda boenden för barn och de får en god man. Deras asylprocess ska gå snabbare. Just därför att de är barn.

Medicinska åldersbedömningar har länge varit ifrågasatta för att resultaten varit osäkra. Från och med i år är det Rättsmedicinalverket som genomför medicinska åldersbedömningar och det finns en ny lagstiftning för åldersbedömningar. De nya reglerna gäller för den som har ansökt om asyl från och med 1 februari i år.

*Rättssäker betyder här att när åldersutredning görs ska det göras på rätt sätt. Så att barnen inte bedöms ha en ålder som de inte har.
* Värdighet betyder att åldersutredningar ska göras utifrån barnets bästa. Barnet ska inte diskrimineras eller behandlas på ett dåligt sätt.