fbpx

Vi är det unga Röda Korset

Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vi finns i barn och ungas vardag när de behöver oss som mest.

Vi hjälper till med läxor, chattar med unga om det som kan kännas jobbigt och svårt, pratar med skolelever om asylfrågor. Vi träffar ensamkommande unga som nyligen har kommit till Sverige och våra frukostklubbar ser till att skolbarn får en bra start på dagen. Vi utbildar unga idrottare och ledare i barnkonventionen och ger verktygen så att barn och unga ska få inflytande över sin träning och sin idrott.

Barnkonventionen i praktiken

I våra verksamheter utgår vi från Barnkonventionen. Vi arbetar för att barn och unga ska känna sig delaktiga.

Alla barn och unga ska känna att de kan påverka sin vardag. Alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg och meningsfull fritid.

Vi ställer upp och finns för alla barn och unga oavsett t.ex. kön, könsidentitet eller könsuttryck, rasifieringsprocesser, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk status eller klass.

Visionen– ett humant samhälle

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är ett samhälle där barn och unga uppfattas som en resurs. Där barn och ungas människovärde sätts i främsta rummet.

Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Humanitet ska komma först i alla lägen.

För att läsa mer om vad vi ska göra under 2021-2023 kan du ladda ner vår Strategi.