fbpx

Vad vi tycker

Den tillfälliga asyllagstiftningen ska rivas upp.

Utgångspunkten för uppehållstillstånd för barn och unga ska vara att de är permanenta, inte tillfälliga!

Barn och unga ska ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige.

Vi vill att alla barn och unga har någon att prata med när de är i behov av stöd.

Vi vill att kunskapen om psykisk ohälsa och villkoren för de som drabbats ska öka.

Makthavare och beslutsfattare måste ta barns och ungas rättigheter på allvar. För att få till förändring behöver vi bli fler. Bli medlem så står vi upp för barn och ungas rättigheter tillsammans.

Migration och den tillfälliga asyllagstiftningen

Barn och unga på flykt ska få återförenas med sina familjer i Sverige, och uppehållstillstånd för barn och unga ska vara permanenta. Så är det inte idag. Europas gränser blir allt med slutna och Europeiska Unionen stänger ute allt fler människor i nöd. Tongångarna om människor på flykt och invandringen till Sverige blir allt hårdare. Den svenska flyktingpolitiken har genom den tillfälliga asyllagstiftningen lagt sig på EU:s miniminivå. Vi ser de förödande konsekvenser det får, särskilt för barn och unga.

Barn och ungas psykiska hälsa

Vi vill att alla barn och unga har någon att prata med när de behöver stöd. Så är det inte idag. Vi vill också att kunskapen om psykisk ohälsa och villkoren för de som drabbats ska öka. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Den ökar bland barn och unga som söker asyl i Sverige och den har ökat generellt bland unga de senaste 30 åren, framförallt bland tjejer. Det kan vi inte acceptera i Sverige 2019.

Visionen – ett humant samhälle

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är ett samhälle där barn och unga uppfattas som en resurs. Där barn och ungas människovärde sätts i främsta rummet. Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Humanitet ska komma först i alla lägen.

Vill du vara med och påverka?

Ta kontakt med din närmaste lokalförening för att veta vad som är på gång. Har du andra frågor kan du alltid höra av dig till rkuf(@)redcross.se.

Vi vill inte vara de som knöt handen i fickan, vi vill vara de som gjorde något. Nu gör vi det!