fbpx

Ansvar Ordförande

Efter årsmötet ansöker föreningen om ett organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnumret är föreningens personnummer och används bland annat när föreningen söker fonder, öppnar bankkonto eller tecknar avtal.

Till ansökan bifogas: stadgar, protokoll från föreningsårsmötet och protokoll från det konstituerande styrelsemötet. Skicka er ansökan till det lokala skattekontoret. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se, där ni också hittar ansökningsblanketten.