fbpx

Våra verksamheter

Röda Korsets Ungdomsförbund jobbar med social trygghet och humanitär migration för barn och unga. Vi arbetar genom att driva verksamheter i lokalföreningar. Det finns fyra stycken kärnverksamheter som drivs av lokalföreningar: Frukostklubben, Jourhavande Kompis, Kompisgrupperna och Läxhjälpen. Den femte kärnverksamheten är rollspelet På flykt med frivilliga nationella spelledare.

Varje kärnverksamhet är förankrad i Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument. Verksamheterna är utformade utifrån de behov vi ser bland barn och unga i Sverige. Främst verksamhetsinriktningen och det humanitärpolitiska programmet. Riktlinjer och utbildning finns utformade för kärnverksamheterna. En verksamhetsutvecklare i personalen arbetar med utveckling och stöd av verksamheten. Verksamhetsutvecklaren jobbar till exempel med att utbilda, stötta vid uppstart och uppbackning om verksamheten går trögt.

Vill du starta en verksamhet i din lokalförening? Läs allt om hur du gör i kapitlet 3. Starta verksamhet.

Här kan du läsa mer om våra verksamheter.

Riktlinjer för verksamheterna

Riktlinjer för varje verksamhet finns som ett stöd och guide för dig som vill starta eller driver en kärnverksamhet. I riktlinjerna finns syfte och mål med verksamheten, särskilda rutiner som är specifika för verksamheten, lokalföreningens ansvar, verksamhetsledarens ansvar och de frivilligas roll. Riktlinjerna fungerar som vägledning och verktyg i verksamheternas arbete. Kontakta en verksamhetsutvecklare för att få riktlinjerna till den verksamhet som du är nyfiken på.

En kort sammanfattning av det viktigaste i riktlinjerna för varje verksamhet finns nedan.

Kompisgrupperna finns för att ge ensamkommande ungdomar en meningsfull fritid. Aktiviteterna är antingen på det HVB-hem de bor eller som utflykter. Du behöver vara över 18 år för att vara frivillig i kompisgruppen.

Frukostklubben startade i Malmö, men är en nationell verksamhet som växer geografiskt. Frukostklubben finns i högstadieskolan innan första lektionen en morgon i veckan. Verksamheten är i först och främst en social verksamhet med syfte att stärka barn och unga. Metoden är en delad frukoststund mellan frivilliga och elever.

Jourhavande Kompis är en chatt där du kan chatta anonymt om vad som helst var du än är i Sverige. Som frivillig i Jourhavande Kompis är du anonym och chattar från en hemlig plats, alltid tillsammans med en annan frivillig. Jourhavande Kompis är öppen varje dag (andra öppettider på somrarna). Verksamheten organiseras nationellt för att täcka ett nationellt behov. För att vara frivillig i verksamheten måste du vara mellan 18 och 31 år.

I Läxhjälpen är inte läxorna främsta fokus, utan syftet är att stärka individens självkänsla. Läxhjälpen finns på olika platser i Sverige, på allmänna platser, skolor och boenden för ensamkommande.