fbpx

Ansvar Styrelsen

Direkt efter årsmötet har den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. På detta möte väljer styrelsen vilka olika roller de olika styrelseledamöterna ska ha t.ex. vice ordförande, sekreterare och medlemsansvarig. På mötet ska firmatecknare väljas, firmatecknare bör vara över 18 år för att kunna ingå avtal samt öppna bankkonto(annars krävs målsmans godkännande). Det är de personer som ska ha rätt att skriva avtal i föreningens namn och som kan ta ut pengar från föreningens bankkonto. Se ett exempel på ett protokoll vid konstituerande möte i kapitlet om Föreningsårsmötet, bilaga 7.

Efter det konstituerande styrelsemötet, skicka en lista på den nya styrelsen till Röda Korsets medlemsadministration. Listan ska innehålla kontaktuppgifter till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter samt vem som ska vara postmottagare av medlemsutskick och allmän post. Email-adress: info@redcross.se