fbpx

Varje lokalföreningen har sin egen ekonomi vilket betyder att varje lokalförening måste skattedeklarera. Med all största sannolikhet kommer ni inte behöva betala skatt men ni behöver ändå fylla i deklarationen.

Skattefrihet

Det finns möjlighet att ansöka om skattefrihet om ni uppfyller kraven (förenings syfte ska vara till nytta för allmänheten, minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte, minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens syfte, föreningen ska vara för alla som vill bli medlemmar).

Det är värt att ansöka om skattefrihet för då slipper ni skattedeklarera i fem år! Blanketten är lätt att fylla i.

Instruktioner- Inkomstdeklaration för lokalförening

Länk- Ansökan om skattefrihet