fbpx

På Riksårsmötet 2019 röstade medlemmarna igenom en ny ekonomisk policy.⠀⠀

Men vad innebär den nya policyn? Och hur ska styrelsen göra för att följa den? Här kommer svaren!

Varför har vi en ekonomisk policy?

Jo, för att vi ska vara en hållbar organisation, även ekonomiskt. Alla pengar som föreningen har ska ha ett syfte. De pengar som finns ska användas till att förbättra barn och ungas situation. Det ska finnas planer för det kapital som finns.

Vad är då kapital?

De resurser organisationen har, oftast är det pengar, men det kan också vara så att föreningen äger saker som har ett värde i pengar och då kan sakerna också vara en del av kapitalet.

Lokalföreningens styrelse bestämmer vad pengarna ska gå till. Det kan vara frivilligvård, medlemsvård, verksamheter, lokalkostnader, bankkostnader, frivilligas utgifter, och så vidare.

Vad gör en förening om den har underskott eller överskott av kapital?

När en förening har underskott av kapital gentemot sina utgifter bör föreningen söka externa medel. När en förening har överskott av kapital (buffert) behöver styrelsen se över hur stort överskottet är jämfört med föreningens verksamhetskostnader under ett år. Om föreningen har sparade medel upp till 50 000 kronor behöver inga åtgärder tas. Om föreningen har över 50 000 kronor men mindre än ett års verksamhetskostnader behöver inte heller några åtgärder tas.

EXEMPEL:

Om föreningen på ett år har budgeterat 100 000 kronor i verksamhetskostnader, så får föreningen ha 100 000 kronor i buffert. Det innebär 200 000 kronor totalt.

Bufferten + verksamhetskostnader = 100% av föreningens kapital  

 

Vad händer om föreningen har mer överskott än ett års verksamhetskostnader?

Då ska föreningen kontakta personal. Därefter lägger lokalföreningen tillsammans med personal upp en plan för hur pengarna ska användas inom den egna föreningen eller förbundet. Oavsett är målet att pengarna ska användas till verksamhet och där behoven finns. Så om planen blir att pengarna ska omfördelas via förbundet, kommer dem att användas till lokalföreningsstöd, verksamhetsstöd och andra lokalföreningar via Föreningspotten.

Öronmärkta pengar ska inte gå upp i förbundet.

Ett exempel på öronmärkta pengar är om ni har sökt och fått pengar från en fond till Kompisgruppen. Dessa pengar ska användas till den specifika verksamhet de sökts för.

OBS!

Våra tillgångar ska alltid förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

Personal och förbundsstyrelse finns alltid som stöd om ni har frågor om den ekonomiska policyn, hur ni ska budgetera och vad som händer vid under- och överskott av kapital.

Läs hela ekonomiska policyn här.