fbpx

11.6 Upplevelsemetoder som marknadsföring

Ett sätt att fånga uppmärksamhet och få personer att intressera sig för våra frågor är att synas och finnas på plats på ställen där många ungdomar rör sig. Det kan vara på skolor, mässor, festivaler, marknader och bara ute på stan!

Många använder sig av så kallade bokbord – ett bord med informationshäften, affischer, flyers och gärna en roll-up eller banderoll i bakgrunden. Detta är ett jättebra sätt att informera, men ibland kan det kännas svårt att få personer att faktiskt gå fram och börja prata eller ta en folder. Kaffe och fika är ett klassiskt knep, men här nedan ska vi berätta om en annan metod vi i Röda Korsets Ungdomförbund tagit fram – Dilemmaspelet i monterversion.

Dilemmaspelet finns även i form av ett häfte, som kan användas för större grupper – exempelvis vid utbildningar eller informationsträffar om er lokalförening eller verksamhet.

 

Våra två versioner av ”På Flykt – Dilemmaspelet”:

Dilemmaspel bild     Dilemmaspelet

Dilemmaspelet finns som nämnt i två varianter och båda är sprungna ur vårt textbaserade rollspel På Flykt. Rollspelet ”På Flykt” är en nationell verksamhet med frivilliga, utbildade spelledare som håller spelet ute på gymnasieskolor och för niondeklassare. Alla tre spelen utgår från en attitydförändrande metod, där deltagarna får en inblick och en liten, liten känsla av vad det kan innebära att vara på flykt från sitt hemland.

 

Dilemmaspelet:

Dilemmaspelet togs fram av fem frivilliga i Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg. Det är ett spel som är lätt att hålla och spelledarna behöver ingen utbildning. Spelet kan med fördel hållas inför en större grupp, exempelvis på en utbildning, infoträff eller föreläsning. Tiden spelet tar kan variera – men ungefär 10-20 minuter inklusive efterföljande diskussion och samtal. Dilemmaspelet brukar vara mycket uppskattat – det kan vara svårt och tungt att ta vissa beslut men det är också en ögonöppnare som kan leda till starkt engagemang!

Eftersom spelet är framtaget som en metod av Röda Korsets Ungdomförbund är det viktigt att tänka på några saker när spelet hålls:

  • Spelet får endast hållas av Ungdomsförbundets förtroendevalda eller frivilliga
  • Spelet får bara hållas i RKUF-sammanhang där det görs tydligt att det är vår metod
  • Spelet får inte kopieras och delas ut eller skickas till andra personer – såsom lärare eller för användning av andra förbund eller organisationer
  • Styrelsen tillhandahåller spelet och ansvarar för att det inte sprids till obehöriga eller används utanför RKUF-sammanhang
  • Efter varje spelat spel ska en utvärdering skickas till verksamhetsutvecklare för På Flykt

Spelet får ni skickat till er genom att kontakta någon i personalen, och ni får själva skriva ut och sätta ihop materialet med hjälp av instruktion. Styrelsen skriver ut ett exemplar som kan delas ut till andra spelledare vid behov. Styrelsen ansvarar då för att alla som håller i spelet har blivit infomerade om vad som gäller kring spelet och att utvärdering skickas in.

I bilagorna 13 och 14 i kapitlet Marknadsföring hittar ni instruktioner till spelet och mallen för utvärdering. Lycka till!

 

Monterversionen av Dilemmaspelet:

Dilemmaspelet finns också i en monterversion! Denna passar bra att använda vid mässor och bokbord, då spelet tar ca 5 minuter. Spelet är lätt att hålla i eftersom deltagarna tar sig genom spelet på egen hand, med hjälp av numrerade lappar.

Det kräver lite förberedelser, men när spelet väl är uppsatt så är det i princip självgående. Då blir er roll som spelledare att bjuda in förbipasserande att testa spelet! Efter deltagarna spelat kan det vara bra att ställa öppna frågor om hur det kändes och vilka tankar deltagaren fick.

Här finns en mer utförlig instruktion om hur ni kan använda monterversionen av Dilemmaspelet och hur spelet går till: Instruktion dilemmaspelet som monterversion

För monterversionen gäller samma sak som för Dilemmaspelet – tänk på att:

  • Spelet endast får hållas av Ungdomsförbundets förtroendevalda eller frivilliga
  • Spelet bara får hållas i RKUF-sammanhang där det görs tydligt att det är vår metod
  • Spelet inte får kopieras och delas ut eller skickas till andra personer – såsom lärare eller för användning av andra förbund eller organisationer
  • Styrelsen tillhandahåller spelet och ansvarar för att det inte sprids till obehöriga eller används utanför RKUF-sammanhang
  • Efter varje spelat spel ska en utvärdering skickas till verksamhetsutvecklare för På Flykt

Utvärderingen hittar ni här, som bilaga 14.

Alla lokalföreningar ska ha fått varsitt exemplar av materialet till monterversionen av Dilemmaspelet. Om er förening inte har materialet kan ni kontakta personal.