fbpx

Värva och vårda medlemmar

Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsorganisation, och en solid medlemsbas stärker hela organisationens trovärdighet och inflytande. Röda Korsets Ungdomsförbundets medlemmar och frivilliga är hela organisationens kärna och det värdefullaste vi har. Att värva fler medlemmar är viktigt för att vi ska växa som organisation, men minst lika viktigt är att kontinuerligt ta hand om de medlemmar vi redan har!
 
I det här kapitlet kan du läsa och hitta  tips om hur lokalföreningar kan arbeta med värvning av medlemmar, rekrytering av frivilliga och vård av båda två. Här hittar du också information om medlemsregistret REDY.
 

Bilagor medlemsvärvning:

Formulär – medlemsformulär för utskrift
Tips – 10 tips inför en mässa
Tips – medlemsvärvning och frivilligrekrytering
Tips – medlemsvärvningsplan
Tips – enkelt talarmanus vid medlemsvärvning
Affisch – Kärlek&Respekt medlemsvärvning
Blankett – Blankett för rekvisition och återrapportering av medlemsbidrag

 

Bilagor medlemsregistret REDY:

Instruktioner – ta fram medlemslistor från REDY