fbpx

Policyhögen

Policyhögen beskriver hur vi handlar och agerar i olika situationer och lägen.

Policyhögen innehåller dels vår frivilligpolicy som beskriver vår syn på frivilliguppdraget, och vår policy för hållbar utveckling där det står beskrivet hur vi lokalt och nationellt vill jobba med ett hållbarhetsperspektiv i våra verksamheter. Sedan finns likabehandlingspolicyn, där det står om hur vi aktivt arbetar för att motverka alla former av negativ särbehandling och diskriminering i vår organisation.

Det finns i polichyhögen också en policy för valberedning och valförfarande, som tydliggör hur valberedningen på gemensam nivå tillsätts och hur den ska jobba. I policyn för arvodering av förbundsordförande står det hur vi vill att vår förbundsordförande ska få betalt för sitt arbete. Sedan finns det en tystnadspolicy som förklarar hur vi använder tystnadslöfte i våra verksamheter, och i alkoholpolicyn tar vi ställning för icke-alkoholrelaterade aktiviteter.

Här hittar du en ordlista som beskriver olika ord och begrepp som används i policyhögen: Ordlista till Policyhögen