fbpx

Påverkansarbete

I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete. Kapitlet beskriver även vad ungdomsförbundet tycker i olika frågor och tips på olika sätt att bedriva påverkansarbete. Det finns även tips på vad en ska tänka på i kontakt med media och på hur rollspelet På Flykt kan användas i påverkansarbete.

Vad tycker Röda Korsets Ungdomsförbund?

Röda Korsets Ungdomsförbund ställer upp för barn och unga.

Barn och unga i Sverige behöver en stark röst i samhället. Röda Korsets Ungdomsförbund är en viktig organisation för att göra deras röst hörd. Ungdomsförbundet ska reagera i frågor som går emot det organisationen tror på – att humaniteten ska komma först i alla lägen. Röda Korsets Ungdomsförbund upptäcker, påvisar och påverkar! Det är organisationens ansvar som en del av Röda Korset lokalt, nationellt och internationellt.

Röda Korsets Ungdomsförbund är partipolitiskt och religiöst obundna.

Röda Korsets Ungdomsförbund är partipolitiskt och religiöst obundna, vilket innebär att ungdomsförbundet alltid utgår från de humanitära konsekvenserna för den enskilda individen i uttalanden i en sakfråga. Ungdomsförbundet är alltså i högsta grad en politisk organisation – humanitärpolitiska! Fokus är grundprinciperna, inget annat. I praktiken innebär det att ungdomsförbundet kan kritisera ett eller flera politiska partier när det kommer till specifika frågor som går emot våra grundprinciper, alltså inte partiernas ideologi, utan deras ställningstagande (eller bristen på).

Allt påverkansarbete utgår från de sju grundprincipernaFN:s barnkonvention samt frivilligas erfarenheter från verksamheterna. Påverkansarbetets innehåll styrs alltså av de behov som uttrycks av de unga. Här kan du hitta mer om vad vi tycker!

En av frågorna som Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar aktivt med är asylrätt. Åsikterna hittar du här!

 

Bilagor – Vad tycker Röda Korsets Ungdomsförbund?

Styrdokument – Påverkansplan 2020.

Instruktion: Vår ideologiska grund för påverkansarbete

Exempel: Pressmeddelande

Bilagor – Att använda rollspelet på Flykt

Instruktion: Hur lokalföreningar kan jobba med rollspelet På Flykt

Mall: Handout – rekrytering av workshopledare

Bilagor- Att använda dilemmaspelet

Instruktion: Dilemmaspelet som monter

Instruktion: Lathund dilemmaspelet

Bilagor- Boka På Flykt

Information: På Flykt lärarinformation