fbpx

Lokalföreningars hemsidor

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund har en egen hemsida. Där är det tänkt att besökare (medlemmar, potentiella frivilliga, stödsökande och allmänhet) ska kunna hitta aktuell information, få en inblick lokalföreningens arbete och få veta hur en tar kontakt med föreningen. Spana in powerpointen om hur ni kan tänka kring er hemsida och ta del av informationen nedan.

Vem ansvarar för föreningens hemsida?

Det är styrelsen i respektive förening som administrerar hemsidan. Styrelsen ansvarar för att besökare hittar uppdaterad och aktuell info. Det är bra om styrelsen utser en ledamot som är ansvarig för att se till att hemsidan uppdateras. Den som ansvarar för hemsidan kan då få särskilt stöd från personal – t.ex. hjälp med att uppdatera själva hemsidan, input på innehåll med mera.

Hur går en tillväga för att uppdatera hemsidan?

Först och främst så ska alla styrelser ha ett eget inlogg till sin hemsida. Om föreningen saknar inlogg går det bra att maila rkuf@redcross.se så skickas ett nytt lösenord till föreningens mailadress. Som guide finns bilagan Uppdatering av hemsidan som visar hur en gör enklare updates på hemsidan. Vid övriga frågor, hjälp med att uppdatera hemsidan eller för input på text går det bra att höra av sig till personal.

Logga in via denna adress för att redigera en lokal hemsida: http://rkuf.se/wp-login.php

Vad ska finnas på föreningens hemsida?

Nivån på innehållet beror helt på hur styrelsen prioriterar sitt arbete och såklart på hur mycket tid och resurser styrelsen har. Vissa kan och vill lägga mycket tid på sin hemsida och använder den som en informations- och nyhetskanal för sina medlemmar. Vissa uppdaterar sidan en gång per år för att se till att det är rätt kontaktuppgifter. Styrelsen undersöker vilket behov hemsidan ska fylla och bestämmer nivå.

Detta bör finnas på alla lokala hemsidor:

 • Övergripande presentation av föreningen – grunden till varför föreningen finns på orten
 • Lista på vilka som sitter i styrelsen och vilka roller dessa har
 • Presentation av verksamheter för potentiella frivilliga
 • Presentation av verksamheter för deltagare (om ni har öppna verksamheter)
 • Lediga uppdrag i föreningen
 • Kontaktuppgifter

Om ni vill jobba mer aktivt med hemsidan finns här tips på punkter att ha med:

 • Utförligare presentation av styrelsen – gärna något personligt med grupp- eller porträttbilder
 • Bilder på verksamhetssidorna – ta egna eller kolla i mediabanken som du hittar via kapitel 14.5 Bilder och filmer 
 • Årsmötesdokument
 • Protokoll från styrelsemöten
 • Inbjudan till träffar, events, lokala utbildningar etc.
 • Frivilligporträtt av aktiva medlemmar som kan inspirera andra att ta steget att bli frivillig

 

Hur hittar besökare till de lokala hemsidorna?

Lokalföreningarnas hemsidor har upplägget www.rkuf.se/ortnamn och besökare hittar hemsidan direkt via adressen, eller via fliken ”Lokalföreningar”www.rkuf.se. Besökare kan även hitta till hemsidan via sökmotorer som Google – nedan följer några tips på hur en kan underlätta för sökmotorerna att upptäcka er hemsida. Med hjälp av dessa kan förhoppningsvis er sida komma högre upp i den så kallade ”sökrankingen”.

 • Ha hyfsat mycket innehåll på sidan
  Vad som står i brödtext och innehåll tar sökmotorerna stor hänsyn till, så se till att det finns en del text för dem att ”leta” i.
 • Använd rätt sökord i texter
  Försök få in ord och benämningar i texterna, som du tror att dina besökare kommer söka på.
 • Tänk till kring rubrikerna
  Sökmotorerna värdesätter rubriker högre än brödtext. Om sökmotorn hittar en rubrik som överensstämmer med en sökfras så hamnar den högre upp i listan. Det gör t.ex. att rubriken ”Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund X-stads hemsida” är bättre än ”Välkommen till vår hemsida”, eftersom fler som letar efter er kommer söka på ”Röda Korsets Ungdomsförbund” än enbart ”Hemsida”.