fbpx

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring är en kärna i Röda Korsets Ungdomsförbund, både inom lokalföreningar och på förbundsgemensam nivå. Det är två breda begrepp, som innefattar många olika delar av organisationens verksamhet. Kommunikation och marknadsföring är tätt sammankopplat med både rekrytering av medlemmar och frivilliga, medlemsvård, organisationens påverkansarbete, samt organisationens identitet kopplat till den stora, internationella humanitära rörelse som Röda Korset är och som Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av.

I detta kapitel hittar du verktyg och hjälp med att använda de många olika kanaler som finns för att nå ut med kommunikation och marknadsföring; nyhetsbrev, mail, hemsida, sociala medier med mera.

Innan du dyker ned i alla dessa kanaler och sätter igång, så finns det några punkter som är bra att fundera på vid all typ av kommunikation:

  • Vad vill du förmedla? Budskapet?
  • Vem/vilka riktar sig informationen till? Är det medlemmar, frivilliga eller allmänheten?
  • Vilken kanal passar bäst? Var finns din uttänkta målgrupp?
  • Vad vill du att din målgrupp ska göra med infon? Ska läsaren bli medlem/frivillig, komma på en infoträff, sprida informationen eller bara läsa?

Bilagor riktlinjer och instruktioner

Riktlinje – Grafiska riktlinjer
Exempel – Samtycke vid bilder på personer under 18 år
Instruktioner –  Uppdatering av hemsidan
Instruktioner –  Logga in på redcross-mail
Instruktioner –  Ändra lösenord för redcross-mail
Instruktioner – Vidarebefordra mail till flera personer

Bilagor infomaterial och affischer

Mall – Editerbara enfärgade affischer i valfri storlek  
Mall – Editerbar flyer med illustration
Mall – Editerbar affisch A4
Mall – Editerbar affsich A3
Mall – Worddokument med Röda Korsets Ungdomsförbunds logga i sidhuvud och sidfot
Mall – PowerPoint med Kärlek & Respekt-illustration och Röda Korsets Ungdomsförbunds logga i sidfot
Mall – Underlag för registrering profilbutik

Bilagor loggor

Logga – Röda Korsets Ungdomsförbunds logga för webb
Logga – Röda Korsets Ungomsförbunds logga för utskrift
Logga – Röda Korsets Ungdomsförbunds logga för trycksaker