fbpx

Vad är Riksårsmötet?

Riksårsmötet är Röda Korsets Ungdomsförbunds högsta beslutande organ och årets viktigaste händelse på vår gemensamma, nationella nivå. Det är då er lokalförening har rätt att vara med och bestämma direkt genom de ombud ni väljer på föreningsårsmötet. Det är här det föregående verksamhetsåret följs upp och beslut om Ungdomsförbundets framtid fattas. Det är även på Riksårsmötet som medlemmarna ger ansvarsfrihet till den avgående styrelsen. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp och innebär kortfattat att medlemmarna, utifrån den information de har på årsmötet, godkänner hur styrelsen arbetat. För ytterligare information om ansvarsfrihet se kapitel 3.

I Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar står att riksårsmötet skall hållas senast den 15 juni varje år. Skriftlig kallelse skall skickas ut till alla medlemmar minst fyra veckor innan riksårsmötet tillsammans med föredragningslista, verksamhetsberättelse, propositioner till riksårsmötet, motioner till riksårsmötet samt styrelsens yttrande över dessa och valberedningens förslag. Alla lokalföreningar väljer ombud till riksårsmötet på deras respektive föreningsårsmöten. Inför föreningsårsmötet får varje lokalförening besked om hur många ombud som lokalföreningen kan skicka, detta varierar beroende på antal medlemmar i varje lokalförening. Under föreningsårsmötet väljs även ersättare till ombuden. Om en lokalförening vill skicka ytterligare medlemmar till riksårsmötet kan de delta, däremot får lokalföreningen bekosta dessa och de kommer inte ha den rösträtt under riksårsmötet som de invalda ombuden har.