fbpx

Årsmöte

Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation, det gäller både på nationell och lokal nivå. En gång om året har alla medlemmar en demokratisk rätt att vara med och fatta övergripande beslut om organisationen. Detta görs på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ och årets viktigaste möte. Det är då det föregående verksamhetsåret följs upp och beslut om organisationens framtid fattas.

Inom Röda Korsets Ungdomsförbund finns det två typer av årsmöten. När ett årsmöte hålls för alla medlemmar i organisationen, det vill säga på nationell nivå, så kallas det Riksårsmöte. Men er lokalförening har också årsmöte för medlemmarna i just er förening, då kallas det föreningsårsmöte. Det står tydligt i stadgarna när ett riksårsmöte och ett föreningsmöte ska hållas och vad ni som lokalföreningen ska fixa innan. De behöver du inte kunna utantill!

I detta kapitel kan du läsa om hur riksårsmöten och föreningsårsmöten fungerar; vad du ska tänka på innan, under och efter mötet. Det finns även information om vad en motion, proposition, revision och revisionsberättelse är, samt om valberedningens arbete.

 

Bilaga Riksårsmötet

Mötesteknisk ordlista

Bilagor Föreningsårsmötet

Checklista – Inför och under föreningsårsmöte (word-dokument) – (google docs-dokument)
Mall – Exempel-kallelse-till-föreningsårsmöte
Instruktioner – Instruktioner dagordning föreningsårsmöte
Mall – Föreningsårsmötesprotokoll
Instruktioner – Verksamhetsberättelse
Exempel – Verksamhetsberättelse
Instruktioner – Tips till mötesordförande
Mall – Protokoll konstituerande styrelsemöte

Blankett – Bank- och kontaktuppgifter
Dokument – Föreningsårsmötet för dig som medlem

Bilagor Motion och proposition

Exempel – Motion/proposition till föreningsårsmötet
Exempel – Motion till Riksårsmötet

Bilagor Revision och revisionsberättelse

Mall – Revisionsberättelse för ekonomisk revisor
Mall- Revisionsberättelse för verksamhetsrevisor

Bilagor Valberedning

Lathund för valberedning

Valberedningsträff steg #1 (powerpoint)

Valberedningsträff steg#2 (powerpoint) 

Tips från nationella valberedningen