fbpx

Att byta namn på er förening

Ansvarig föreningsstyrelsen/ enskild medlem

  • Någon av föreningens medlemmar eller föreningsstyrelsen föreslår föreningsårsmötet att byta namn på föreningen.

Ansvarig föreningsårsmötet

  • Föreningsårsmötet fattar beslut om att byta namn.

Ansvarig ordförande

  • Ordföranden i föreningen skriver ett brev till det lokala skattekontoret och meddelar dem namnändringen. Ange föreningens nuvarande namn och organisationsnummer och bifoga protokollet från mötet där beslutet om namnbyte togs. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se.
  • Skicka kopia på protokollet till administratören (Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Samordnare, Box 175 63, 118 91 Stockholm) och meddela Förbundsstyrelsen och samarbetspartners föreningens nya namn.