fbpx

Att slå samman föreningar

Ansvarig styrelsen i båda föreningarna

  • Föreningarnas styrelser kallar till ett föreningsårsmöte någon gång mellan 1 januari och sista februari. Det kan vara smart att lägga föreningsårsmötena på samma dag och på samma plats.
  • Det är smidigast att behålla en av föreningarna och lägga ner den/de andra. Se nedan i avsnittet Att lägga ner en förening – så här gör ni. Skriv en överenskommelse mellan de två föreningarna som reglerar hur tillgångar och skulder ska hanteras. Det smidigaste är att den förening som ska läggas ner betalar alla sina skulder innan sammanslagningen och sedan för över sina tillgångar till den nya föreningen.

Ansvarig Föreningsårsmötet

  • Håll årsmötet med den förening som ska läggas ner först. Besluta om överföring av medlemmar till den föreningen som ska vara kvar.
  • Genomför föreningsårsmötet med den nya föreningen. Glöm inte att besluta om eventuellt namnbyte.

Ansvarig avgående ordförande och ordförande för nya föreningen

  • Skicka information om sammanslagningen samt ev. namnbyte till Förbundsstyrelsen och samordnaren. Skicka även med överenskommelsen och protokollen från föreningsårsmötena. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen & samordnaren, Box 175 63, 118 91 Stockholm.

Ansvarig styrelsen

  • Efter ert konstituerande styrelsemöte, skicka en lista på den nya styrelsen till samordnaren. Listan ska innehålla kontaktuppgifter till ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter samt postmottagare av medlemsutskick och allmän post. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Samordnare, Box 175 63, 118 91 Stockholm.

Ansvarig avgående styrelseordförande

  • Skicka en undertecknad kopia på protokollet till ert lokala skattekontor med en begäran om att avsluta den nedlagda föreningens organisationsnummer. För adress till ert lokala kontor, titta www.skatteverket.se

Ansvarig styrelsen

  • Meddela Skatteverket det ev. nya namnet på den nya föreningen. Se ”Gör så här för att ändra namn på en befintlig förening