fbpx

Uppföljning

Varje år i juni och december ber vi lokalföreningsstyrelserna och verksamhetsledarna att uppge vad ni har gjort under den gångna terminen. Vi kallar detta för hel- och halvårsuppföljning.

Nu är det dags för helårsuppföljning för 2016! Senast söndag 1 januari vill vi att ni har skickat in enkäten. Länkar till fomulären hittas här nedan.

Varför SKA ni fylla i enkäten?

  • Er uppföljning berättar om hur vi möter barn och unga. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det vi ser i våra verksamheter.
  • Ni kan se hur ni ligger till inför kommande höst. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?
  • Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
  • Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används.
  • Vi kommer skicka tillbaka er egna halvårsuppföljning i november 2016, så ni kan använda den när ni ska skriva ert bidrag till föreningens verksamhetsberättelse.

Det är varje lokalstyrelses ANSVAR att se till så att alla verksamheter får information om att de SKA fylla i uppföljningen SÅ glöm inte att sprida länken!

Helårsuppföljning 2016 – Lokalföreningsstyrelser

Helårsuppföljning 2016 – Verksamheter

Helårsuppföljning 2016 – Verksamheter (engelsk version)

OBS! Tänk på detta när ni fyller i siffrorna: När vi frågar om t.ex. antal frivilliga så menar vi inte bara de som ni har just nu utan alla som varit aktiva, från januari fram tills nu. ALLTSÅ även de som kanske inte är aktiva längre men som har varit det tidigare. Alla frågor är obligatoriska att fylla i så även om ni ej har en viss aktivitet så skriver ni då nej.

Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen eller rkuf@redcross.se

Kärlek & Respekt!