fbpx

Behovsanalys

Möjligheterna är många när du vill starta en helt ny verksamhet på din ort. Det viktigaste är att utgå från de behov som finns samt det som Röda Korsets Ungdomsförbund står för.

Syftet med våra verksamheter är att fylla humanitära behov. För att en verksamhet ska startas måste den alltså fylla ett behov på din ort. För att förstå behoven behöver du göra en behovsanalys. En behovsanalys är en kartläggning och prioritering av de behov som finns på din ort. Du kan göra en behovsanalys på ett enkelt sätt, men desto större arbete du lägger på en behovsanalys, desto lättare är det för verksamheten att ha en bra strategi och möjlighet att nå målen med verksamheten. Resultatet blir en verksamhet som fyller det prioriterade behov som har identifierats.

Val av verksamhet

Utifrån lokala behov på din ort kan du välja att starta en av Röda korsets Ungdomsförbunds kärnverksamheter. Jämför de behov som finns på din ort med de behov kärnverksamheten fyller. Kärnverksamheterna är Frukostklubb, Läxhjälp, Kompisgrupp och Jourhavande kompis. Ta kontakt med personal för att få ta del av riktlinjerna för varje verksamhet.

Frukostklubben och Läxhjälpen finns för att alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att klara sin skolgång. Verksamheterna finns på platser där förutsättningarna ser olika ut, och det därför finns ett behov av ökat socialt stöd. Läxhjälpen finns både som öppen verksamhet på till exempel allmänna bibliotek och för en särskild målgrupp på till exempel en skola eller ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. Frukostklubben finns i dagsläget främst på högstadieskolor och därför särskilda målgrupper.

Kompisgrupperna finns för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Målgruppen för kompisgrupperna är ensamkommande barn och ungdomar. Kompisgrupperna finns därför på HVB-verksamheter för ensamkommande barn och ungdomar där behovet av sociala aktiviteter finns.

Jourhavande kompis finns för att alla barn och unga har rätt att bli lyssnad på. Jourhavande kompis är en chattjour online som bemannas av frivilliga i lokala verksamhetsgrupper men som samordnas nationellt . Eftersom verksamheten är online är verksamhetens målgrupp alla barn och unga upp till 25 år i Sverige. Det lokala behovet av en verksamhetsgrupp för Jourhavande kompis på din ort är därför inte avgörande.

Obs! Du kan starta en verksamhet som inte är en av Röda Korsets Ungdomsförbunds kärnverksamheter. Viktigt att känna till då är att vi inte har möjlighet att ge stöttning i form av personal, utan du får förlita dig på den hjälp du får från lokalföreningsstyrelsen. Vi uppmuntrar därför i första hand att undersöka behovet av en kärnverksamhet.

Lokal hjälp

Du kan med fördel genomföra din behovsanalys i samarbete med andra aktörer förutom lokalföreningen på din ort som redan arbetar med humanitära frågor. Exempelvis:

  • Rödakorskretsen – Svenska Röda Korset har kretsar, deras lokalföreningar, på upp till 900 platser i Sverige.
  • Andra lokala föreningar som arbetar med humanitära frågor
  • Kommun och myndigheter – sociala förvaltningen på din ort eller myndigheter som sysslar med sociala frågor
  • Ungdomsmottagningar
  • Skolor – utbildningsenheten på kommunen, kuratorer och annan personal på skolan som arbetar med socialt stöd