fbpx

Söka pengar

Alla verksamheter inom Röda Korsets Ungdomsförbund kräver resurser. Förutom frivilliga som är verksamhetens viktigaste resurs så krävs ekonomiska medel. För att starta en ny verksamhet rekommenderar vi att det finns tillräckligt mycket pengar för att täcka kostnaderna för sex månader framåt. Tänk på att det ofta tar lång tid att söka pengar och att få beviljade medel, vilket kan påverka hela uppstartsprocessen. Fundera därför över möjligheten att finansiera verksamhetens första tid från er lokalföreningsbudget med hjälp av verksamhetsstartsbidrag på 3000 kronor från föreningspotten.

Läs mer om föreningspotten och verksamhetens ekonomi i kapitlet 9 om att söka pengar och kapitel 10 om föreningsekonomi.

Söka pengar externt

Det finns många olika ställen att söka pengar från. Om ni har möjlighet att finansiera verksamheten med externa medel är det jättebra.

För att kunna söka pengar externt så ska en verksamhetsplan och budget skrivas som brukar ingå i ansökan. Alla verksamheter gör en verksamhetsplan och budget för att planera arbete för ett år i taget. Gör en verksamhetsplan och budget i detta skede i uppstartsprocessen för att formulera strategi och kartlägga resurser för verksamheten redan från start. På så sätt finns en plan för verksamhetens första tid direkt. Det kommer vara ett extra viktigt stöd under den intensiva period då en verksamhet är ny och verksamhetsstrukturen inte har satt sig än.

Läs mer om hur ni skriver en verksamhetsplan och budget i kapitel 8 om att verksamhetsplanera och budgetera.