fbpx

Rekrytering av frivilliga

Frivilliga är det viktigaste vi har. Det är frivilliga som utför all verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla befintliga verksamheter rekryterar frivilliga vid behov. När du startar en helt ny verksamhet är det vissa saker som är extra viktiga att tänka på:

  • Prioritera att bygga en bra grupp med frivilliga innan verksamheten startar. Det är viktigt att tillräckligt många frivilliga finns i gruppen från början. Våga vänta med att starta verksamheten innan det finns tillräckligt många frivilliga.
  • Prioritera frivilligvård och att gruppen trivs med varandra. Om frivilliga får vara med och utforma verksamheten kommer de att trivas bättre och stanna längre.
  • Självklart är det viktigt att rekryterade frivilliga inte faller bort om det dröjer med att verksamheten startar. Det är extra viktigt för en helt ny verksamhet. Planera rekryteringen efter detta genom att planera in utbildningar och aktiviteter för frivilligvård redan från början i tidsplanen.
  • Det är viktigt att frivilliga vet vad som förväntas av dem, var därför noggrann med att beskriva vad uppdraget går ut på innan sökande tar ställning till att bli frivillig.

Läs allt om rekryteringsprocessens olika steg från behovsanalys till utbildning och introduktion av frivilliga i kapitlet om frivilligrekrytering.