fbpx

Våra verksamheter

Röda Korsets Ungdomsförbunds högst beslutande organ är Riksårsmötet. Där beslutas vilken verksamhetsinriktning vi ska ha, alltså vad vi ska arbeta för och med. För åren 2015-2017 har vi fäljande verksamhetsområden:

  • Humanitär migration
  • Social trygghet

Inom dessa verksamhetsområden har Ungdomsförbundet satt upp specifika mål som ska uppnås och här ryms många olika former av verksamheter. Vi har olika färdiga koncept och specifika utbildningar till dessa, till exempel Kompisgrupper, Jourhavande Kompis och Rollspelet På Flykt, men det finns även möjligheter att utforma egna verksamheter utifrån verksamhetsinriktningen och lokala behov.

Utöver verksamhetsinriktningen har vi ett till viktigt dokument som påverkar våra verksamheter, nämligen vårt Humanitärpolitiska program. Där formuleras Röda Korsets Ungdomsförbunds vision som motiverar vår verksamhetsinriktning utifrån vår ideologi, baserad på Röda Korset- och Röda Halvmånerörelsens grundprinciper. Utifrån det Humanitärpolitiska programmet kan lokalföreningar bedriva lokalt påverkansarbete.

Dessa dokument är bra att titta igenom inför uppstarten av en ny verksamhet, men som verksamhetsledare är det också bra att känna till fler av våra styrdokument, här kan du till exempel hitta vår frivilligpolicy i Policyhögen, eller gå igenom de grundprinciper som vi bygger organisationen på. Alla de här dokumenten finns till som användbara redskap i ditt frivilliga arbete.