fbpx

3.3 Att leda en verksamhet

Verksamhetsledaren har en central roll i våra verksamheter och en bra idé kan vara att dela på rollen genom att tillsätta två verksamhetsledare. Det är verksamhetsledare som har det övergripande ansvaret, men det är viktigt att komma ihåg att alla frivilliga tillsammans har ett gemensamt ansvar. Därför bör alla frivilliga i verksamheten vara överens om vilka förhållningssätt som ska gälla i verksamheten och hur olika ansvar är fördelade. Texten nedan är tagen från kapitlet om styrelsens arbete där verksamhetsledarens roll tydliggörs gentemot lokalföreningsstyrelsens roll

Verksamhetsledaren ska:

  • vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Du verkar som ambassadör för vår organisation både externt och internt, och då är det viktigt att ha tagit ställning för våra värderingar.
  • vara väl insatt i och arbeta efter våra grundprinciper samt de riktlinjer som finns för den aktuella verksamheten.
  • vara beredd att genomgå den utbildning för uppdraget som organisationen erbjuder.
  • ansvara för att gruppens verksamhet stämmer överens med samhällets behov genom att följa upp verksamheten.
  • senast den 31 mars ska verksamhetsledaren/-na lämna ett förslag till verksamhetsplan och budget för gruppens verksamhet för kommande år som styrelsen sedan fastställer.
  • dokumentera verksamheten (för att kunna lämna en verksamhetsberättelse till styrelsen senast den 15 december, inför årsmötet) samt regelbundet rapportera till styrelsen om vad som sker i verksamheten och gruppen.
  • inför att denne/dessa vill lämna sitt uppdrag, för att garantera verksamhetens kontinuitet, själv medverka till att rekrytera sin/sina ersättare.

Utöver en tydlig verksamhetsroll arbetar vi med förhållningssätt och strategier för att verksamheten ska arbeta mot gemensamma mål. Ett enkelt sätt att skapa strategier är att gemensamt komma överens om hur nuläget ser ut och vilket drömläge som ska eftersträvas. Svaret på frågan ”Hur ska detta uppnås?” blir helt enkelt verksamhetens strategi. För att uppnå målet måste gruppen också ha gemensamma förhållningssätt. Det kan handla om allt från hur den interna kommunikationen ska fungera till hur de frivilliga inom verksamheten förhåller sig till varandra under de olika aktiviteterna. Vi försöker ha ett så professionellt förhållningssätt som möjligt, detta för att de inte ska bli grupperingar eller motsättningar inom gruppen och för att säkerställa att nya frivilliga ska kunna tillkomma och därmed att verksamheten ska kunna överleva långsiktigt.

Du kan läsa mer om verksamhetsledarens roll i Verksamhetsledarhandboken som du hittar som bilaga till den här sidan, det finns även hjälpsamma mallar kring rekrytering av frivilliga i kapitel Rekrytera frivilliga.