fbpx

Beredskap vid krissituation nationellt eller lokalt

Vad är kris och katastrof?

Krisstödsarbete i Röda Korset handlar om att bygga människors motståndskraft när en hamnar i situationer en inte kan behärska. Det kan handla om små eller stora kriser och katastrofer som drabbar individer, mindre grupper eller hela samhället. Exempel kan vara en svår arbetsplatsolycka, en frivillig som far illa, en brand på Kupan, en trafikolycka, en naturkatastrof.

Vilket stöd ger vi – hur agerar vi?

  • Röda Korsets Ungdomsförbund är ingen krisberedskapsorganisation men kan när kris eller katastrof uppstår göra insatser om möjligheten finns.
  • Röda Korsets Ungdomsförbund agerar inte ensamma i kris eller katastrof utan finns under Svenska Röda Korsets insatser. Svenska Röda Korset har beredskap för att ge medmänskligt stöd till människor i kris som behöver en trygg miljö där människor kan samlas. Insatser som görs är att lyssna till de som behöver prata eller mer praktiska insatser beroende på händelsen.

Vad gör lokalföreningen i händelse av kris eller katastrof?

  1. Kontakta den tjänsteman på ungdomsförbundet som du normalt har kontakt med. Kontaktuppgifter och namn hittar ni på vår hemsida.
  2. Kontakta närmaste krets i Svenska Röda Korset. Fråga vilka insatser de kommer att göra och om de behöver ytterligare hjälp med situationen.
  3. Inventera vilka resurser ni har. Vilka i föreningen kan tänka sig att ställa upp? Vad kan ni ställa upp med?
  4. Återkoppla till personal på ungdomsförbundet. Berätta för personalen vad ni bestämt er för att göra.

Krisplan för frivilliga på Röda Korsets Ungdomsförbund

Vid möten, utbildningar eller andra sammankomster för frivilliga är frivilligledaren, kursledaren eller personalen ansvariga för att informera om säkerheten. Ansvarig person ska ha kännedom kring utrymningsvägar i den lokal som gruppen vistas i och ha telefonnummer till generalsekreteraren. Om kris uppstår ska generalsekreteraren få kännedom om detta.

Olika krissituationer behandlas på olika sätt. Läs mer i vår krisplan för frivilliga som finns bland bilagorna.