fbpx

4. Styra en förening

I det här kapitlet får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på. Grunden för allt styrelsearbete står i stadgarna, men hur ni arbetar i er styrelse handlar om mer än så. Här får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument, till exempel mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Det finns även information om styrelsens ekonomiska ansvar, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamheterna, beredskap vid krissituation nationellt och lokalt, tips inför överlämning och hur ni ska agera om ni vill byta namn/slå ihop eller lägga ner er förening.

Här nere ser du lokalföreningens årscykel som vi hoppas ska hjälpa er i föreningarna att hålla koll på vad som behöver göras och när. Den uppdateras löpande, och kan vara bra att ta upp på styrelsemöten eller liknande. Om du vill läsa mer om något i årscykeln klickar du på den – då finns även länkar till rätt kapitel i föreningshandboken.

Kan du inte se plandisc klicka här

  • Hålla minst 4 styrelsemöten som protokollförs
  • Hålla kontakt med personal
  • Stötta verksamhetsledare och frivilliga
  • Jobba med medlemsvård
  • Söka pengar externt
  • Hålla kontakt med personal

Bilagor styrelsen ansvar och uppgifter

Instruktioner –  Ett år för styrelsen
Mall – Kallelse och dagordning till styrelsemöte
Mall – Styrelsemötesprotokoll
Tips – Styrelsemötestips
Mall – Verksamhetsplan och budget
Instruktioner – Verksamhetsberättelse
Mall – Verksamhetsberättelse
Rutin – Kontakt mellan styrelse och verksamhet

Beredskap vid krissituation

Exempel – Krisplan för frivilliga
Mall- Incidentrapport 

Bilagor byta namn, slå ihop eller lägga ner förening

Mall – Kallelse till ordinarie och extra föreningsårsmöte
Mall – Följebrev vid nedläggning (till medlemmar)
Mall – Föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning
Mall – Extra föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning
Mall – Brev till skatteverket vid nedläggning

Överlämning

Mall – Överlämning styrelserutiner
Mall – Överlämning styrelseledamot