fbpx

Verktyg

I ditt uppdrag som verksamhetsledare har du många hjälpmedel och verktyg som kan guida dig. Kom ihåg att du som verksamhetsledare har ett viktigt uppdrag i Röda Korsets Ungdomsförbund, då det är du som sätter tonen för hur ni beter er mot varandra i verksamheten, vilka rutiner ni har och hur saker och ting fungerar.

Frivilligpolicy

Just kring hur vi beter oss är ditt viktigaste verktyg frivilligpolicyn. Frivilligpolicyn är en del av policyhögen, som är ett av Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument. Alla våra styrdokument antas på riksårsmötet, av medlemmarna.

Frivilligpolicyn beskriver hur Röda Korsets Ungdomsförbund ser på frivilliguppdraget, och är alltså väldigt viktigt för dig som verksamhetsledare att ha koll på.
I policyhögen finns även bland annat tystnadspolicyn, policy för mångfald och likabehandling och policy för hållbar utveckling, som du som verksamhetsledare bör känna till.

Riktlinjer

Ett annat verktyg är verksamhetens riktlinjer. Samtliga verksamheter som är kärnverksamheter har verksamhetsspecifika riktlinjer. Dessa ska alla frivilliga känna till, och det är självklart extra viktigt att du som verksamhetsledare har koll på dem.

Ett tips om kompetensutveckling kan vara att gemensamt i gruppen gå igenom verksamhetens riktlinjer, så att ni har samsyn kring vad er verksamhet har för syfte, mål och metod!

Lokalföreningens styrelse

Även om du som verksamhetsledare har det yttersta ansvaret för att verksamheten ska rulla på, har lokalföreningens styrelse övergripande ansvar över samtliga verksamheter som föreningen bedriver. Kontakten med styrelsen är därför jätteviktig för dig som verksamhetsledare. Använd dig av styrelsen, och genom dem andra verksamhetsgrupper i föreningen. Tillsammans är ni starka!

Personal på röda Korsets Ungdomsförbund

Sist men inte minst, tveka aldrig på att höra av dig till personalen på Röda Korsets Ungdomsförbund. Ring (eller maila) hellre en gång för mycket än en gång för lite! Om du känner dig osäker på vem du ska höra av dig till kan du höra av dig till vem som helst, så kopplar personalen ihop dig med rätt person!

När Ungdomsförbundet inte räcker till

Ibland dyker det upp frågor som är svåra att svara på. En deltagare kanske har frågor om sin asylprocess eller mår dåligt på något sätt. Då är det viktigt att vi hänvisar vidare till någon som kan hjälpa personen. Här finns en lista med tips på var en kan vända sig i olika frågor:

  • Elevhälsan kan vara en bra första instans om verksamheten bedrivs just på en skolan och du tror eller en deltagare berättar för dig att hen behöver någon att prata med. De kan i sin tur ofta avgöra om det räcker att komma till skolkuratorn eller om personen i fråga behöver mer specialist-hjälp och då hänvisa vidare igen.
  • På vårdcentralen ska alla som mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, kunna få den hjälp de behöver. Här görs en bedömning på vad det är du behöver hjälp med och om du behöver specialisthjälp som de inte kan erbjuda ska de skicka en remiss till en annan instans dit man sedan blir kallad. Vårdcentralen har också egna kuratorer och psykologer man kan få hjälp av.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialisthjälp till barn under 18 år som mår dåligt. De har en akutmottagning man kan vända sig till, och man kan också få remiss hit från vårdcentralen.
  • På ungdomsmottagningen kan man också söka hjälp om man mår dåligt. De har egna kuratorer man kan få komma till, men erbjuder ingen specialisthjälp om du t ex har svåra ångestproblem, sömnproblem, är kliniskt deprimerad eller lider av andra psykiatriska besvär. Hur gammal en får vara för att söka hjälp på ungdomsmottagningen beror på vilket län man bor i, men det är upp till mellan 18-25 år.
  • Röda Korsets asylrådgivning, familjeanknytning och efterforskning finns tillgänglig per telefon om det rör sig om personer som behöver hjälp med frågor rörande sin asylprocess.
    Telefonnumret är 020 – 415 000 och den är öppen på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 09:30 – 12:00.
  • Rädda Barnens stödlinje för barn och unga i asylprocessen kan du ringa om du är ung och har varit eller är på flykt och behöver någon att prata med.
    Om du inte känner dig säker nog på vart du ska hänvisa någon kan du alltid tipsa deltagaren om att ringa vårdguiden på 1177 där du får prata med någon som kan berätta vart du ska vända dig.