fbpx

Ansvarsfördelning mellan styrelse och verksamhet

Styrelsen och verksamhetsledare samarbetar på många punkter. Det är därför viktigt att ha en bra ansvarsuppdelning och en bra kommunikation.

Styrelsen och verksamhetsledarnas gemensamma ansvar:

 • Verksamhetsledaren har ansvar för att utreda och meddela utbildningsbehov, styrelsen har ansvar för att utbildningar erbjuds (antingen hålla själv, eller ta hjälp av personal)
 • Ordna informationskvällar och jobba med rekrytering
 • Söka pengar till verksamheterna utefter behov

Styrelsen ansvarar för att:

 • Säkerställa att verksamhetsledarens uppdrag är avgränsat och tydligt
 • Vara ett bollplank och stöd till verksamhetsledaren i olika frågor som rör verksamheten
 • Verksamhetsledarna känner till och jobbar utefter organisationens verksamhetsriktlinjer, finns i kapitel 1
 • Uppdatera verksamhetsledaren kontinuerligt om vad som händer i lokalföreningen och organisationen nationellt
 • Ge stöd till verksamhetsledarna i skrivandet av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse för verksamheten
 • Ge verksamhetsledaren möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag

Verksamhetsledare ansvarar för att:

 • Vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund
 • Vara väl insatt i och arbeta efter grundprinciperna och de riktlinjer som finns för den aktuella verksamheten
 • De själva och de frivilliga i verksamheten går de utbildningar som finns för deras uppdrag
 • Driva den verksamheten och det team de leder
 • Verksamheten utvecklas och stämmer överens med samhällets behov
 • Ge tydliga instruktioner och uppdragsbeskrivningar till frivilliga
 • Ge stöd till de frivilliga och jobba med en bra sammanhållning i gruppen
 • Dokumentera verksamheten, till exempel genom att föra loggbok, och regelbundet rapportera till styrelsen om vad som sker i verksamheten och gruppen, genom att vara med på möten styrelsen kallar till.
 • Svara på hel och halvårsuppfölningen som skickas ut av personal två gånger per år
 • Skriva underlag till styrelsen för verksamhetens verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse

Prata igenom vad ni vil ha för rutiner i just er förening! Om du som verksamhetsledare inte vet vem som är er kontaktperson i styrelsen, fråga personalen eller maila till styrelsen på: rkuf.ort@redcross.se