fbpx

Infoträff och intervju

Infoträff

En infoträff är ett bra tillfälle för att samla upp det intresse som finns för engagemang i föreningen. Här finns chans att berätta mer om allt fantastiskt föreningen sysslar med och inspirera potentiella frivilliga att engagera sig.

Under infoträffen är det bäst om både styrelse och verksamhetsledare finns på plats, så att alla typer av frågor kan besvaras.

Infoträffen kan innehålla följande delar: Röda Korsets Ungdomsförbund som organisation, hur en blir frivillig och nästa steg efter infoträffen samt vilka verksamheter som behöver frivilliga just nu.

Inled att berätta om Röda Korsets Ungdomsförbund som organisation. Vad gör organisationen viktig, unik och rolig? Presentera organisation på det sätt som känns inspirerande och naturligt för just dig! Fortsätt med att berätta om hur en blir frivillig och aktuella datum för utbildning. Som stöd för detta finns en Powerpoint med info ifall en väljer att använda den.

Fortsätt med att berätta om vilka verksamheter söker fler frivilliga just nu. Låt verksamhetsledaren eller en frivillig i verksamheten berätta om verksamheten och varför personen engagerade sig i just den verksamheten. Det går att göra på många sätt. Det är inte alla som är bekväma med att prata inför en grupp, men som ändå kanske är superbra på att prata om verksamheten.

Här är förslag på metoder för presentation av de olika verksamheterna:

  • Inför helgrupp med eller utan Powerpoint
  • På olika tydligt utmärkta stationer i rummet som de potentiella frivilliga får mingla runt på
  • Alla minglar med alla och de som representerar de olika verksamheterna har något på sig som syns tydligt

För att ge en inblick till Röda Korsets Ungdomsförbund kan ni spela dilemmaspelet och berätta sedan om hur organisationen jobbar med att öka förståelsen bland unga kring vad det innebär att fly. Dilemmaspelet finns i kapitlet om påverkansarbete.

Att göra inför en infoträff:

  1. Bestäm ett datum som ligger lagom i tid efter rekrytering och innan utbildningsdatum
  2. Boka lokal och sprid adressen. Om det inte är väldigt synligt utifrån var en ska gå in, sätt gärna upp skyltar och pilar till ingången för att ingen ska missa infoträffen.
  3. Skapa ett facebook-event för er infoträff.  Om alla i föreningen bjuder in fem kompisar har ni plötsligt jättemånga som får upp evenemanget i sitt flöde. Länka evenemanget på er hemsida!
  4. Använd gärna den Powerpoint som finns som mall bland bilagorna. Med den får ni stöd till att presentera Röda Korsets Ungdomsförbund och vad er förening jobbar med.
  5. Förbered listor som intresserade kan skriva upp sig på under infoträffen, så ni vet vilken verksamhetsledare eller styrelseledamot som ska kontakta dem i efterhand för intervju och utbildning
  6. Fixa fika! Allt blir trevligare med fika.

Intervju

När ni fått in intresseanmälningar från infoträffen från personer som är intresserade av att bli frivilliga är det dags för intervjuer. Intervjuer är bra för att lära känna varandra och få ett tillfälle att berätta om vad det innebär att vara frivillig lite närmare. En intervju ger också ett seriöst intryck som kan få den sökande att bli ännu mer säker på att de vill börja i er verksamhet. Förslagsvis är det verksamhetsledaren eller styrelsen som genomför intervjuerna.

Mall för frågor som kan ställas finns bland bilagorna.