fbpx

Utbildning

Utbildning är ett tillfälle att lära sig mer om sitt frivilliguppdrag och lära känna de andra i gruppen. För att hitta rutiner och förstå ansvaret som frivillig är det viktigt att gå utbildning så tidigt som möjligt.

Alla frivilliga ska gå ideologiutbildningen. Varje kärnverksamhet har sedan en obligatorisk verksamhetsutbildning. För styrelseledamöter och verksamhetsledare finns särskilda utbildningar. Läs om ansvar för varje utbildning i kapitlet om utbildning.