fbpx

Hur kan vi rekrytera nya frivilliga?

Förbered rekryteringen

Om många deltar i rekryteringen av frivilliga blir kontaktytorna bredare. Vän-till-vän kontakterna brukar svara för hälften av nyrekryteringarna inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Men rekryteringsmetoderna beror på omständigheterna och vad vi vill uppnå. Kanske är vissa grupper dåligt representerade i våra verksamheter idag och då är det viktigt att vi tänker på vilka metoder ni använder vid rekryteringen. Vi vill gärna vara en organisation som arbetar för att alla ska få samma möjligheter att bli frivilliga.

Det finns många olika sätt att rekrytera frivilliga som fungerar olika bra beroende på ort, uppdrag och förening. Ett verktyg som har visat sig vara framgångsrikt i rekrytering är att använda sig av tydliga uppdragsbeskrivningar och frivilligprofil. Uppdragsbeskrivningen tydliggör vad den frivillige ska göra och frivilligprofilen visar vem som söks. På detta sätt får vi en fingervisning kring vart vi tillexempel skall rekrytera. I bilaga 1 kan ni se ett exempel på en uppdragsbeskrivning och i bilaga 2 kan ni se ett exempel på en frivilligprofil. Dessa kan sammanfogas vid en annonsering.

En viktig del i rekryteringen till våra verksamheter är intervjuer med frivilliga och verksamhetsledare. I bilaga 3 och bilaga 4 finns tips på intervjufrågor att ställa till frivilliga och verksamhetsledare som är tilltänkta till uppdragen.

Exempel på hur rekrytering kan gå till:

Annonsera på internet

Det finns olika förmedlingar för volontärarbete på internet, till exempel volontarbyran.org och frivillig.redcross.se, där det går att annonsera gratis. Vid annonsering på Röda Korsets hemsida så kan vi använda oss av frivilligdatabasen på Röda Korsets föreningsnät Rednet. Efter att annonsen lagts upp på Röda Korsets hemsida eller volontärbyrån så kan ni kontakta våran kommunikatör för att annonsen även ska dyka upp på rkuf.se

Sprid ordet genom sociala medier

Om er förening har en egen användare eller sida på till exempel facebook så kan annonser spridas där. Även vänner och bekanta kan få upp ögonen för era frivilliguppdrag via sociala medier och då kan uppdraget spridas vidare.

Besök olika mötesplatser och rekrytera

Rekrytering kan ske mer direkt, face to face. Sök upp olika mötesplatser där ungdomar vistas. Det kan vara skolor, universitet, torg, ungdomsgårdar och så vidare. Att rekrytera face to face får upp ögonen hos ungdomar för både ert uppdrag och er lokalförening, om de aktuella uppdragen inte passar för en person vet hen att er förening finns och att hen kan engagera sig hos er. De som är intresserade för uppdraget får dessutom möjlighet att ställa följdfrågor som till exempel en annons inte kan besvara.

Rekrytera bland vänner och bekanta

Även ens kompisar kan vara intresserade av att engagera sig i Röda Korsets Ungdomsförbund. De ni umgås med har ofta samma värderingar som er, var inte rädd för att fråga dem om de vill engagera sig i era verksamheter!

Kontakta lokalradio och lokaltidning

Ni kan även kontakta er lokala tidning och/eller radio för att erbjuda er medverkan eller få möjlighet till reportage uppslag. I ett sådant sammanhang kan lokalföreningen berätta om sina verksamheter och att nya frivilliga söks.

Introducera nyrekryterade

Det är viktigt att ni redan i förberedelserna för rekryteringsprocessen tänker in att de nya medlemmarna ska introduceras i de olika verksamheterna. Oftast kräver detta lite extra arbete av rekryteringsansvariga och/eller verksamhetsledarna. När en är ny och osäker på sitt uppdrag betyder sättet en blir mottagen på mycket för om en vill fortsätta eller ej. Därför är det viktigt att vara noga med hur ni introducerar den nyrekryterade i uppgiften. Tänk på följande:

  • Ha en genomtänkt introduktion för den nyrekryterade
  • Skapa trygghet vid introduktionen
  • Se till att den frivillige kan komma i gång så snart som möjligt (annars finns alltid risk att vi ”tappar dem”)
  • Skapa förutsättningar för kontakt med ledare och andra frivilliga
  • Fundera på om ni vill han någon typ av faddersystem
  • Eventuellt begära utdrag ur Polisregistret om verksamheten kräver det