fbpx

Rekryteringstrappan

Rekryteringstrappan är en modell som steg för steg beskriver hur nya frivilliga kan rekryteras och komma in i en verksamhet på ett bra sätt.

Styrelsen och verksamhetsledare har båda ansvar för att rekryteringstrappans alla steg genomförs. Styrelsen bör har ett samordnande ansvar för att skapa en effektiv och gemensam rekrytering för hela föreningen.

För att få veta mer om vardera steg i rekryteringstrappan finns det ytterligare information och tips i vardera underkapitel till vänster.

Tänk på att skynda långsamt. Varje steg i rekryteringstrappan är viktig. En frivillig som fått en ordentlig introduktion till organisationen och uppdraget stannar ofta längre i verksamheten.

Rekryteringstrappan steg för steg

  1. Undersök behovet –  Vilken verksamhet behöver fler frivilliga? Hur många frivilliga behövs? Gör en kartläggning för att se var i föreningen det behövs förstärkning.
  2. Tidsplan – Gör en tidsplan för att få en översikt över vem som gör vad och när.
  3. Sprid ordetProva olika sätt att hitta nya frivilliga! Det kan vara allt från annonser på internet, affischer på fritidsgårdar eller att delta på en mässa.
  4. Infoträff och intervju –  En infoträff är bra för att samla upp de personer som visat intresse för att engagera sig i föreningen. Att intervjua nya frivilliga är ett sätt lära känna dem och se om de passar för frivilliguppdraget.
  5. Utbildning – Innan den frivilliga börjar ska hen utbildas för att känna sig trygg i sitt uppdrag.
  6. Introduktion – När den nya frivillige har intervjuats och gått utbildning är det dags att bli introducerad till  uppdraget. Det är viktigt att alla nya frivilliga vet rutiner och känner sig bekväm med uppdraget.