fbpx

Rekrytera och vårda frivilliga

Röda Korsets Ungdomsförbund är en frivilligorganisation. Allt arbete drivs av frivilliga i lokalföreningsstyrelser och verksamheter. Att rekrytera och väcka engagemang är därför något av det viktigaste och roligaste inom organisationen!

Det finns många anledningar till att behöva rekrytera. Det kan vara allt från uppstart av en verksamhet till att frivilliga slutar eller blir äldre än 30 år. Rekrytering är en möjlighet för organisationen att alltid vara nyskapande med nya människor, idéer och drivkraft. Därför ska Röda Korsets Ungdomsförbund vara experter på att rekrytera nya frivilliga. I det här kapitlet finns en modell för frivilligrekrytering med mallar och material för att stötta och inspirera i rekrytering av nya frivilliga.

Ansvar
Att rekrytera frivilliga är ett gemensamt ansvar för verksamhetsledare och styrelsen. Tillsammans jobbar de med rekryteringstrappans olika steg. Varje verksamhetsledare har ansvar för att undersöka behovet av nya frivilliga i sin verksamhet, styrelsen har ansvar för att samordna rekryteringsarbetet i hela föreningen.

Bilagor

Instruktioner – Användarmanual för ReachMee – Röda Korsets nya digitala rekryteringsstöd

Tips – 10 tips inför en mässa
Tips – medlemsvärvning och frivilligrekrytering

Exempel – Kort presentation om Röda Korsets Ungdomsförbund (ladda ner för redigerbar PowerPoint)
Mall – intervjufrågor nya frivilliga

Frivilligprofiler

Verksamhetsledarprofiler