fbpx

Styrelse och förtroendevalda

För att gå utbildningarna för styrelse och förtroendevalda ska du först ha gått Ideologiutbildningen.

Styrelseutbildning

  • Obligatorisk för styrelseledamöter
  • Hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna utbildning riktar sig till dig som är invald i en föreningsstyrelse. Utbildningen ger dig verktyg och kunskap kring Ungdomsförbundets stadgar och verksamheter samt styrelsens roll, uppgifter och mandat. Du får även tillfälle att tillsammans sätta grunden för föreningsårets kommande utmaningar samt få svar på alla dina frågor kring ditt uppdrag. Styrelseutbildningen brukar hållas av personalen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, för att så många styrelser som möjligt ska ha möjlighet att gå den.

Kassörsutbildning

  • Obligatorisk för kassörer
  • Hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna utbildning är en fördjupning av styrelseutbildningens pass om föreningsekonomi och riktar sig till alla föreningarnas kassörer men även till styrelsen i sin helhet. Under denna utbildning har vi en djupare och mer detaljerad genomgång av löpande bokföring, bokslut och årsredovisning med praktiska exempel samt möjlighet till fördjupning inom andra områden efter önskemål. Kassörsutbildningen hålls digitalt. Här kan du titta på utbildningen i efterhand.

Valberedningsträffar

  • Obligatorisk för valberedare
  • Hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna träff är till för dig som har fått förtroendet av din förening att vara valberedning, och alltså är den som föreslår kandidater till nästkommande föreningsårsmöte. Under träffen kommer du som valberedare få verktyg och förslag på aktiviteter som kan ge dig stöd i ditt uppdrag samt få tillfälle att ställa frågor och prata med andra valberedningar. Tre olika valberedningsträffar erbjuds digitalt under året, en gång på våren och två gånger på hösten.

Kolla i kalendern när nästa utbildningstillfälle är inplanerad.