fbpx

Kompetensutveckling

Det finns olika typer av sätt att gå kompetensutveckling som engagerad inom Röda Kordets Ungdomsförbund.

MOVE

  • Anordnas av personal på Röda Korsets ungdomsförbund

MOVE hålls varje höst och är Röda Korsets Ungdomsförbunds årliga utbildningshelg för frivilliga. Varje år är det ett nytt tema för MOVE och under helgen hålls utbildningar och workshops på det temat. MOVE är ett tillfälle för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och att träffa andra frivilliga från Röda Korsets Ungdomsförbunds olika verksamheter. Håll utkik på hemsidan för information om nästkommande MOVE!

Fortbildning inom föreningen

  • Anordnas av styrelsen och/eller verksamhetsledare

Styrelsen och verksamhetsledarna ansvarar tillsammans för att undersöka behov, kolla upp möjligheter och anordna fortbildning inom föreningen. Syftet med fortbildning är ge frivilliga vidareutveckling för sitt uppdrag, få inspiration och nya verktyg att jobba med, men också för att främja gemenskapen i verksamhetsgruppen/föreningen. Som fortbildning kan en exempelvis bjuda in en föreläsare som är kunnig på ett visst område, se en relevant film och diskutera efteråt, boka På Flykt kostnadsfritt eller anordna en medlemsvårdande aktivitet. För frågor och tips kring fortbildning för en viss verksamhet eller styrelseuppdrag, kontakta personalen!

Internetbaserade kurser

Svenska Röda Korset har under de senaste åren tagit fram bra och viktiga utbildningar som är nätbaserade, dessa kan du använda för fortbildning.

För att kunna gå Svenska Röda Korsets utbildningar på nätet måste du först och främst gå med i Rednet. Därefter kan du registrera dig som användare på e-learningshemsidan och börja gå de utbildningar du är intresserad av. På Rednet kan du även hitta mer information om andra utbildningar inom Röda Korset.

De kurser som erbjuds via e-learninghemsidan är:

  • Rödakorskunskap, vilket ger dig en djupare förståelse för Röda Korset som organisation, dess historia och uppbyggnad.
  • Att vara frivillig, som är en introduktion för dig som är ny frivillig eller förtroendevald i Svenska Röda Korsets verksamheter. Du får kunskap kring hur Röda Korsets arbetssätt ser ut, vilken värdegrund och syn på mångfald Röda Korset har. Du får även en genomgång av frivilligas rättigheter och skyldigheter.
  • Volunteering, är en utbildning på engelska och framtagen av Federationen. Innehållet är en mix av Svenska Röda Korsets Rödakorskunskap och e-utbildningen ”Att vara frivillig”.
  • Humanitär migration, Svenska Röda Korsets har fyra utbildningar på nätet som ger dig kunskaper i ämnet Humanitär migration.
  • Människor på Flykt, en grundläggande kurs om människor på flykt med ett globalt och lokalt perspektivet. Utbildningen tar upp flyktingars situation, rättigheter och rödakors- och rödahalvmånerörelsens roll i mötet med flyktingar.
  • Familjeåterförening, en introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med familjer som har splittrats på grund av krig, konflikt eller naturkatastrof.
  • Återvändande, en introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med de som ska återvända till sitt hemland efter avslag på asylansökan.